Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Opetus- ja kulttuuriministeriö
"Nyt voi keskittyä opetukseen" – Tyrnävällä kehitettiin malli, jossa oppiminen tapahtuu oppilaiden tavoitteiden ja tason mukaisesti

"Nyt voi kes­kit­tyä ope­tuk­seen" – Tyr­nä­väl­lä ke­hi­tet­tiin malli, jossa op­pi­mi­nen ta­pah­tuu op­pi­lai­den ta­voit­tei­den ja tason mu­kai­ses­ti

03.03.2023 11:10
Tilaajille
Ministereillä ei ole raidereita, mutta joskus tarjolle toivotaan kahvin ja leetan sijaan voileipiä – tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen vierailee Tyrnävällä maanantaina

Mi­nis­te­reil­lä ei ole rai­de­rei­ta, mutta joskus tar­jol­le toi­vo­taan kahvin ja leetan sijaan voi­lei­piä – tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen vie­rai­lee Tyr­nä­väl­lä maa­nan­tai­na

06.02.2022 06:00
Tilaajille
Uusi lasten ja nuorten liikkumissuositus: monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tunti päivässä

Uusi lasten ja nuorten liik­ku­mis­suo­si­tus: mo­ni­puo­lis­ta, rei­pas­ta ja ra­sit­ta­vaa liik­ku­mis­ta vä­hin­tään tunti päi­väs­sä

10.04.2021 09:00
Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustuksista usealle lakeuden seurantaloa ylläpitävälle toimijalle tukieuroja – suurimman alueellisen potin sai Tyrnävän Tempaus ry

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ko­ro­na-avus­tuk­sis­ta usealle la­keu­den seu­ran­ta­loa yl­lä­pi­tä­väl­le toi­mi­jal­le tu­ki­eu­ro­ja – suu­rim­man alueel­li­sen potin sai Tyr­nä­vän Tempaus ry

07.01.2021 15:00
Tilaajille
Nahkuri mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan – vanhan nahkatehtaan ja asuinrakennuksen kunnostamisen loppusummaksi on arvioitu 2,4 miljoonaa euroa

Nahkuri mukaan Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­suun­ni­tel­maan – vanhan nah­ka­teh­taan ja asuin­ra­ken­nuk­sen kun­nos­ta­mi­sen lop­pu­sum­mak­si on ar­vioi­tu 2,4 mil­joo­naa euroa

12.11.2020 09:35
Tilaajille