Korona-avustukset
Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustuksista usealle lakeuden seurantaloa ylläpitävälle toimijalle tukieuroja – suurimman alueellisen potin sai Tyrnävän Tempaus ry

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ko­ro­na-avus­tuk­sis­ta usealle la­keu­den seu­ran­ta­loa yl­lä­pi­tä­väl­le toi­mi­jal­le tu­ki­eu­ro­ja – suu­rim­man alueel­li­sen potin sai Tyr­nä­vän Tempaus ry

07.01.2021 15:00
Tilaajille