Tilaajille

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ko­ro­na-avus­tuk­sis­ta usealle la­keu­den seu­ran­ta­loa yl­lä­pi­tä­väl­le toi­mi­jal­le tu­ki­eu­ro­ja – suu­rim­man alueel­li­sen potin sai Tyr­nä­vän Tempaus ry

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seurantaloa ylläpitäville yhteisöille yhteensä 2,3 miljoonaa euroa seurantalojen ylläpitokustannusten kattamiseen niin sanottuina korona-avustuksina.

Rantalakeus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seurantaloa ylläpitäville yhteisöille yhteensä 2,3 miljoonaa euroa seurantalojen ylläpitokustannusten kattamiseen niin sanottuina korona-avustuksina. Niillä halutaan tukea seurantaloja ylläpitävien yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja toiminnan jatkuvuutta.

Avustukset on myönnetty seurantalojen ylläpidosta ja huoltokorjauksista aiheutuneisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 13.3.2020 jälkeen. Avustusta voidaan käyttää tämän vuoden maaliskuun loppuun saakka.