Terveys: Jopa kol­man­nes muis­ti­sai­rauk­sis­ta olisi eh­käis­tä­vis­sä viiden sormen oh­jeel­la

Koulut: Luo­to-ryh­mäs­sä saa opis­kel­la omaan tahtiin – "Täällä ei tar­vit­se pelätä mi­tään", Riina kehuu

Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Leader-hankkeet
Norsulta Leader-tukea Hailuodon elinkeinotoimijoille ja Lumijobille toiminnan kehittämiseen

Nor­sul­ta Lea­der-tu­kea Hai­luo­don elin­kei­no­toi­mi­joil­le ja Lu­mi­jo­bil­le toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen

12.02.2024 16:19
Pohjois-Pohjanmaalla talkoillaan miljoonien eurojen arvosta, mutta nyt maaseutua uhkaa pula vapaaehtoisista – piskuinen tyrnäväläispitäjä nousi palkituksi kyläksi talkoovoimin

Poh­jois-Poh­jan­maal­la tal­koil­laan mil­joo­nien eurojen ar­vos­ta, mutta nyt maa­seu­tua uhkaa pula va­paaeh­toi­sis­ta – pis­kui­nen tyr­nä­vä­läis­pi­tä­jä nousi pal­ki­tuk­si kyläksi tal­koo­voi­min

12.09.2022 15:00
Tilaajille
Leader-rahoituksen avulla on mahdollisuus kehittää omaa asuinympäristöä, kempeleläisiä nuoria toivotaan mukaan toimintaan

Lea­der-ra­hoi­tuk­sen avulla on mah­dol­li­suus ke­hit­tää omaa asui­nym­pä­ris­töä, kem­pe­le­läi­siä nuoria toi­vo­taan mukaan toi­min­taan

20.02.2022 06:00
Tilaajille
Tuhansien talkootuntien Sykepuistolla on käyttöä – "Uusia hankkeita ei ole lähdössä nyt liikkelle - vaikka niinhän sitä on ennenkin sanottu", tuumaa hankkeen junaillut Ala-Temmeksen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pauliina

Tu­han­sien tal­koo­tun­tien Sy­ke­puis­tol­la on käyttöä – "Uusia hank­kei­ta ei ole läh­dös­sä nyt liik­kel­le - vaikka niinhän sitä on en­nen­kin sa­not­tu", tuumaa hank­keen ju­nail­lut Ala-Tem­mek­sen ky­lä­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pau­lii­na

28.04.2021 13:00
Tilaajille