Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Murto
Piispa Jukka Keskitalo joutui Murron koulussa oppilaiden piinapenkkiin: Mikä on piispan työssä parasta ja mikä tylsintä?

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo joutui Murron kou­lus­sa op­pi­lai­den pii­na­penk­kiin: Mikä on piispan työssä parasta ja mikä tyl­sin­tä?

21.01.2023 15:00
Tilaajille
Vuosien odotus päättyi: murtolaiset voivat taas lainata kirjoja omalta kylältä

Vuosien odotus päät­tyi: mur­to­lai­set voivat taas lainata kirjoja omalta kylältä

16.06.2022 18:00
Tilaajille
Korkiakaarron ensimmäiset katusuunnitelmat valmistuneet – Murrontieltä uusi kevyen liikenteen väylä koululle

Kor­kia­kaar­ron en­sim­mäi­set ka­tu­suun­ni­tel­mat val­mis­tu­neet – ­Mur­ron­tiel­tä uusi kevyen lii­ken­teen väylä kou­lul­le

12.11.2021 15:46
Tilaajille
Tour de Kids liikutti Murrossa – pyöräilytapahtumaan osallistuminen on Kallelle ja Susannelle jo perinne

Tour de Kids lii­kut­ti Mur­ros­sa – ­pyö­räi­ly­ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen on Kal­lel­le ja Su­san­nel­le jo perinne

26.08.2021 14:00
Tilaajille
Murron kerholaiset pääsivät tutustumaan frisbeegolfiin uudella kuusiväyläisellä radalla –  Murron toisella radalla Peuranmäellä on arki-iltaisin jopa yli 300 heittäjää

Murron ker­ho­lai­set pää­si­vät tu­tus­tu­maan fris­bee­gol­fiin uudella kuu­si­väy­läi­sel­lä radalla –  Murron toi­sel­la radalla Peu­ran­mäel­lä on ar­ki-il­tai­sin jopa yli 300 heit­tä­jää

24.06.2021 11:00
Tilaajille
Susi jäi auton alle lähellä asutusta Kempeleessä – "Ei siinä ehtinyt väistää"

Susi jäi auton alle lähellä asu­tus­ta Kem­pe­lees­sä – "Ei siinä ehtinyt väis­tää"

27.05.2021 13:38
Tilaajille
Tyrnäväläinen, mitä haluat kirjastolta? Nyt voi osallistua Teams-keskusteluun ja työpajoihin, kertoa tarpeistaan ja ideoida uutta

Tyr­nä­vä­läi­nen, mitä haluat kir­jas­tol­ta? Nyt voi osal­lis­tua Teams-kes­kus­te­luun ja työ­pa­joi­hin, kertoa tar­peis­taan ja ideoida uutta

12.05.2021 15:00
Tilaajille
Myös rantalakeuden alueelta voi löytyä huumekätköjä – poliisin mukaan laittomien päihteiden tilaaminen pimeästä verkosta on helppoa ja nopeaa: "Niitä voi saada vaikka kotiinkuljetuksena"

Myös ran­ta­la­keu­den alueel­ta voi löytyä huu­me­kät­kö­jä – po­lii­sin mukaan lait­to­mien päih­tei­den ti­laa­mi­nen pi­meäs­tä ver­kos­ta on helppoa ja nopeaa: "Niitä voi saada vaikka ko­tiin­kul­je­tuk­se­na"

04.03.2021 09:00
Tilaajille
Kirjastoauton paluu Murtoon ei saanut vielä vihreää valoa – kirjastopalveluita tarkastellaan seuraavan kerran toukokuussa

Kir­jas­to­au­ton paluu Murtoon ei saanut vielä vihreää valoa – kir­jas­to­pal­ve­lui­ta tar­kas­tel­laan seu­raa­van kerran tou­ko­kuus­sa

24.02.2021 10:00
Tilaajille
Tyrnävän kunnan ja yhdistysten välinen yhdistysasiakirja hyväksyttiin – murtolaiset ahkeroivat taas aloitteita ja Tyrnävän kehitysyhtiö perustettiin

Tyr­nä­vän kunnan ja yh­dis­tys­ten välinen yh­dis­tys­asia­kir­ja hy­väk­syt­tiin – mur­to­lai­set ah­ke­roi­vat taas aloit­tei­ta ja Tyr­nä­vän ke­hi­tys­yh­tiö pe­rus­tet­tiin

15.12.2020 15:51
Tilaajille
Katso video: Murrossa loihdittiin valoa pimeään marraskuuhun – Voimapuusta löytyi kauniita lauseita, käsitöitä villasukkien ja makrameiden muodossa sekä lasten tekemiä valosta kertovia koristeita

Katso video: Mur­ros­sa loih­dit­tiin valoa pimeään mar­ras­kuu­hun – Voi­ma­puus­ta löytyi kau­nii­ta lau­sei­ta, kä­si­töi­tä vil­la­suk­kien ja mak­ra­mei­den muo­dos­sa sekä lasten tekemiä valosta ker­to­via ko­ris­tei­ta

20.11.2020 08:00
Marraskuinen valoilta Murrossa
Lukijalta

Mar­ras­kui­nen va­loil­ta Mur­ros­sa

19.11.2020 23:19