Juuri nyt: Viikon kes­tä­neen kuo­hun­nan päätös: Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja eroaa

Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Ran­ta­la­keu­des­sa, tee il­moi­tus tästä.

Muistokirjoitus
"Hänet pystyi löytämään tarkkana miehenä kuivaamon edestä lakaisemasta viimeisetkin nostoelevaattorin kitaan kipatut jyvät" – vävy muistelee tyrnäväläisen Heikki Fyrsténin elämää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Hänet pystyi löy­tä­mään tark­ka­na miehenä kui­vaa­mon edestä la­kai­se­mas­ta vii­mei­set­kin nos­to­ele­vaat­to­rin kitaan kipatut jyvät" – vävy muis­te­lee tyr­nä­vä­läi­sen Heikki Fyrsté­nin elämää

03.08.2021 15:21
Tilaajille
Muistokirjoitus: Hannes Kangas oli monipuolinen kunnallisvaikuttaja

Muis­to­kir­joi­tus: Hannes Kangas oli mo­ni­puo­li­nen kun­nal­lis­vai­kut­ta­ja

17.07.2021 10:30
Tilaajille
Jorma Jokelan muistolle: "Vielä kaksi päivää ennen poismenoaan hän oli viimeistä kertaa seuraamassa valmennettaviensa harjoittelua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jorma Jokelan muis­tol­le: "Vielä kaksi päivää ennen pois­me­noaan hän oli vii­meis­tä kertaa seu­raa­mas­sa val­men­net­ta­vien­sa har­joit­te­lua"

10.05.2021 06:51
Tilaajille
Muistokirjoitus: Aino Pulli mietiskeli, miten Suomen talous saataisiin kuntoon – Jos minä antaisin viisi euroa ja jokainen kansalainen oman tulotasonsa mukaan, saataisiin Suomi nousuun.”
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­to­kir­joi­tus: Aino Pulli mie­tis­ke­li, miten Suomen talous saa­tai­siin kuntoon – Jos minä an­tai­sin viisi euroa ja jo­kai­nen kan­sa­lai­nen oman tu­lo­ta­son­sa mukaan, saa­tai­siin Suomi nou­suun.”

13.04.2021 13:07
Tilaajille
Muistokirjoitus: Mummomme Lilli Hannus  ehti elämässään paljon –"Toivomme täydestä sydämestämme teidän kohdanneen vaarin kanssa jälleen ja iloitsevan yhdessä kuten ennen vanhaan Hannuksen pirtissä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­to­kir­joi­tus: Mum­mom­me Lilli Hannus ehti elä­mäs­sään paljon –"­Toi­vom­me täy­des­tä sy­dä­mes­täm­me teidän koh­dan­neen vaarin kanssa jälleen ja iloit­se­van yhdessä kuten ennen vanhaan Han­nuk­sen pir­tis­sä"

28.02.2021 09:00
Tilaajille
In memoriam Jaakko Okkonen: "Jaakko oli työkaverina reilu, innostava, kehittävä ja empaattinen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In me­mo­riam Jaakko Ok­ko­nen: "Jaakko oli työ­ka­ve­ri­na reilu, in­nos­ta­va, ke­hit­tä­vä ja em­paat­ti­nen"

24.01.2021 06:00