Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Metsähallitus
Haku paimenviikoille alkaa taas tammikuussa – uudet paimenet arvotaan helmikuussa

Haku pai­men­vii­koil­le alkaa taas tam­mi­kuus­sa – uudet pai­me­net ar­vo­taan hel­mi­kuus­sa

28.12.2022 11:00
Tilaajille
Supikoiria ja minkkejä poistetaan lintuvesiltä – yhtenä kohteena on Liminganlahti

Su­pi­koi­ria ja mink­ke­jä pois­te­taan lin­tu­ve­sil­tä – yhtenä koh­tee­na on Li­min­gan­lah­ti

21.10.2022 11:00
Tilaajille
Liminganlahden rantaniittyjen kukat ja pörriäiset tulevat tutuiksi uudessa oppimisympäristö Kukkalassa – avajaisia vietetään lauantaina

Li­min­gan­lah­den ran­ta­niit­ty­jen kukat ja pör­riäi­set tulevat tu­tuik­si uudessa op­pi­mis­ym­pä­ris­tö Kuk­ka­las­sa – ava­jai­sia vie­te­tään lauan­tai­na

07.09.2022 17:00
Mönkijällä metsään ja muita mokia – miten retkeille luonnossa jälkiä jättämättä?

Mön­ki­jäl­lä metsään ja muita mokia – miten ret­keil­le luon­nos­sa jälkiä jät­tä­mät­tä?

23.06.2022 06:00
Tilaajille
Lintukuvafestivaali järjestetään Liminganlahdella kahden vuoden tauon jälkeen – "Aina ei tarvitse lähteä kauas kuvaamaan tai havainnoimaan luonnon ihmeitä"

Lin­tu­ku­va­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään Li­min­gan­lah­del­la kahden vuoden tauon jälkeen – "Aina ei tar­vit­se lähteä kauas ku­vaa­maan tai ha­vain­noi­maan luonnon ih­mei­tä"

31.03.2022 08:59
Kevät on kiireisintä aikaa – Liminganlahden luontokeskuksessa on taas uutta koettavaa

Kevät on kii­rei­sin­tä aikaa – ­Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­ses­sa on taas uutta koet­ta­vaa

16.03.2022 05:59
Tilaajille
Ennätysmäärä hakijoita kansallispuistojen paimeniksi – Yli 2 500 haki Metsähallituksen paimenviikoille muun muassa Lemmenjoelle, Utsjoelle ja Perämeren saariin

En­nä­tys­mää­rä ha­ki­joi­ta kan­sal­lis­puis­to­jen pai­me­nik­si – Yli 2 500 haki Met­sä­hal­li­tuk­sen pai­men­vii­koil­le muun muassa Lem­men­joel­le, Uts­joel­le ja Pe­rä­me­ren saariin

06.03.2022 15:00
Tilaajille
Miten rapistunut metsätieverkostomme kestää lisääntyvää käyttöä? – "Osa tiekunnista nukkuu nyt autuaasti Ruususen unta"

Miten ra­pis­tu­nut met­sä­tie­ver­kos­tom­me kestää li­sään­ty­vää käyt­töä? – "Osa tie­kun­nis­ta nukkuu nyt au­tuaas­ti Ruu­su­sen unta"

03.03.2022 15:00
Tilaajille
Hailuodon Keskiniemen pookin kunto selvitetään ensi vuonna – se vaatisi lähivuosina kunnostusta, samoin Laitakarin pooki

Hai­luo­don Kes­ki­nie­men pookin kunto sel­vi­te­tään ensi vuonna – se vaatisi lä­hi­vuo­si­na kun­nos­tus­ta, samoin Lai­ta­ka­rin pooki

27.10.2021 14:00
Tilaajille
Hailuodon retkeilyreittejä keskitetään ja kohennetaan – hanke alkaa ensi vuoden alusta, jos rahoitus järjestyy

Hai­luo­don ret­kei­ly­reit­te­jä kes­ki­te­tään ja ko­hen­ne­taan – hanke alkaa ensi vuoden alusta, jos ra­hoi­tus jär­jes­tyy

15.09.2021 08:54
Tilaajille
Luontokeskukseen mini-Liminganlahti – kosteikkopolun lisäksi tänä vuonna ryhdytään rakentamaan toistakin oppimisympäristöä, Kukkalaa

Luon­to­kes­kuk­seen mi­ni-Li­min­gan­lah­ti – kos­teik­ko­po­lun lisäksi tänä vuonna ryh­dy­tään ra­ken­ta­maan tois­ta­kin op­pi­mi­sym­pä­ris­töä, Kuk­ka­laa

23.04.2021 19:00
Tilaajille
Metsähallituksen erävalvontaraportti 2020: Metsästäjät, kalastajat ja retkeilijät entistä lainkuuliaisempia – suurpetopyynnin valvontaa lisätty

Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­val­von­ta­ra­port­ti 2020: Met­säs­tä­jät, ka­las­ta­jat ja ret­kei­li­jät entistä lain­kuu­liai­sem­pia – suur­pe­to­pyyn­nin val­von­taa lisätty

11.03.2021 16:40
Tilaajille
Metsähallitus toivoo ilmoituksia uusista maakotkan ja merikotkan pesistä – jokaisesta uudesta maakotkan pesästä maksetaan 100 euron korvaus

Met­sä­hal­li­tus toivoo il­moi­tuk­sia uusista maa­kot­kan ja me­ri­kot­kan pesistä – jo­kai­ses­ta uudesta maa­kot­kan pesästä mak­se­taan 100 euron korvaus

08.03.2021 14:29
Luontokeskuksen kävijämäärä tippui huomattavasti koronavuoden aikana – vuoteen 2019 verrattuna kävijöitä oli viime vuonna yli puolet vähemmän

Luon­to­kes­kuk­sen kä­vi­jä­mää­rä tippui huo­mat­ta­vas­ti ko­ro­na­vuo­den aikana – vuoteen 2019 ver­rat­tu­na kä­vi­jöi­tä oli viime vuonna yli puolet vä­hem­män

02.02.2021 13:00
Tilaajille