Maskisuositukset
Osalla oppilaista väsymystä maskien käytössä – yhdeksäsluokkalainen Mimmi piti maskia jo ennen uutta suositusta: "En halua vaarantaa itseäni tai muita, joten maskin käyttö on minulle itsestään selvää"

Osalla op­pi­lais­ta vä­sy­mys­tä maskien käy­tös­sä – yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen Mimmi piti maskia jo ennen uutta suo­si­tus­ta: "En halua vaa­ran­taa itseäni tai muita, joten maskin käyttö on minulle it­ses­tään selvää"

20.12.2021 14:00
Tilaajille
Osa Tupoksen koulun oppilaista voisi kiinnittää enemmän huomiota koronarajoituksiin
Mielipidekirjoitus

Osa Tu­pok­sen koulun op­pi­lais­ta voisi kiin­nit­tää enemmän huo­mio­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin

02.02.2021 07:52
Uudet suositukset ohjasivat vanhempia käyttämään maskeja päiväkodeissa – se hämmensi ja pelottikin lapsia, joten Murron päiväkodissa luotiin nalleleikki auttamaan uudessa tilanteessa

Uudet suo­si­tuk­set oh­ja­si­vat van­hem­pia käyt­tä­mään maskeja päi­vä­ko­deis­sa – se häm­men­si ja pe­lot­ti­kin lapsia, joten Murron päi­vä­ko­dis­sa luotiin nal­le­leik­ki aut­ta­maan uudessa ti­lan­tees­sa

20.11.2020 12:00
Tilaajille
Myös Liminka suosittelee kasvomaskin käyttöä julkisissa sisätiloissa ja yleisötapahtumissa – ilmaisia maskeja on jaossa kirjastossa

Myös Liminka suo­sit­te­lee kas­vo­mas­kin käyttöä jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ja ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa – il­mai­sia maskeja on jaossa kir­jas­tos­sa

05.11.2020 13:36