Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Luottamushenkilöt
Pahinta on, kun omat puukottavat – luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokema häirintä ja uhkailu on yleistä

Pahinta on, kun omat puu­kot­ta­vat – luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja vi­ran­hal­ti­joi­den kokema häi­rin­tä ja uhkailu on yleistä

03.11.2021 13:35
Tilaajille
Vaikka neuvottelujen hyvää henkeä ja puolueiden välistä yhteistyötä kehutaankin, kakkospuheenjohtajapaikkojen menettäminen harmittaa Keskustaa

Vaikka neu­vot­te­lu­jen hyvää henkeä ja puo­luei­den välistä yh­teis­työ­tä ke­hu­taan­kin, kak­kos­pu­heen­joh­ta­ja­paik­ko­jen me­net­tä­mi­nen har­mit­taa Kes­kus­taa

03.08.2021 17:00 1
Tilaajille
Vaalipostia: Miten näen valtuutetun roolin ja tehtävät – "Aina asiat eivät mene suunnitelmien mukaan, joten myös tappioita on kestettävä ja pyrkiä ehkä kompromissipäätöksiin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Miten näen val­tuu­te­tun roolin ja teh­tä­vät – "Aina asiat eivät mene suun­ni­tel­mien mukaan, joten myös tap­pioi­ta on kes­tet­tä­vä ja pyrkiä ehkä komp­ro­mis­si­pää­tök­siin"

04.06.2021 16:53
Tilaajille
Liki neljätuntiseksi venähtäneessä Limingan valtuustossa äänestettiin kerran ja jätettiin seitsemän valtuustoaloitetta –liikuntapuiston huoltorakennukselle vihreää valoa pitkän keskustelun jälkeen

Liki nel­jä­tun­ti­sek­si ve­näh­tä­nees­sä Li­min­gan val­tuus­tos­sa ää­nes­tet­tiin kerran ja jä­tet­tiin seit­se­män val­tuus­to­aloi­tet­ta –lii­kun­ta­puis­ton huol­to­ra­ken­nuk­sel­le vihreää valoa pitkän kes­kus­te­lun jälkeen

15.12.2020 06:57
Tilaajille
Limingan kunnanvaltuuston koko säilymässä entisellään – luottamushenkilöorganisaatioon mietinnässä tilapäisiä työryhmiä, pormestarimalli ei ole saanut tulta alleen

Li­min­gan kun­nan­val­tuus­ton koko säi­ly­mäs­sä en­ti­sel­lään – luot­ta­mus­hen­ki­lö­or­ga­ni­saa­tioon mie­tin­näs­sä ti­la­päi­siä työ­ryh­miä, por­mes­ta­ri­mal­li ei ole saanut tulta alleen

13.12.2020 15:00
Tilaajille