Tilaajaetu: Pe­li­lip­pu­ar­von­ta Kär­pät-JYP to 29.9. peliin. Osal­lis­tu tästä ja lähde kaverin kanssa kan­nus­ta­maan Kärpät voit­toon!

Limingan paikallishistoria
Tiesitkö, miten Haatajista tuli Aholat? Pentin kirja kertoo sen ja paljon muuta paikallishistoriaa

Tie­sit­kö, miten Haa­ta­jis­ta tuli Aholat? Pentin kirja kertoo sen ja paljon muuta pai­kal­lis­his­to­riaa

23.07.2022 12:00
Tilaajille
Martti Asunmaa kiittelee Limingan Krankoista esille tuotua uutta historiaa – "Kuorilehdon tutkimustyö osoittaa myös, että Suomen 1500-lukuakin voidaan tutkia luultua enemmän"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Martti Asunmaa kiit­te­lee Li­min­gan Kran­kois­ta esille tuotua uutta his­to­riaa – "­Kuo­ri­leh­don tut­ki­mus­työ osoit­taa myös, että Suomen 1500-lu­kua­kin voidaan tutkia luultua enem­män"

12.12.2021 12:59
Tilaajille
Sata vuotta sitten syntyneet liminkalaiset Margareta Heiko ja Toivo Lepistö kohtasivat toisensa työväentalon iltamissa – kihlasormukset hankittiin Oulusta ja ostoreissulla syötiin silakkalaatikkoa

Sata vuotta sitten syn­ty­neet li­min­ka­lai­set Mar­ga­re­ta Heiko ja Toivo Lepistö koh­ta­si­vat toi­sen­sa työ­väen­ta­lon il­ta­mis­sa – ­kih­la­sor­muk­set han­kit­tiin Oulusta ja os­to­reis­sul­la syötiin si­lak­ka­laa­tik­koa

18.09.2021 06:00
Tilaajille
Hannu Krankka oli talonpoika, mutta ensisijaisesti sotilas – uusi teos valottaa Krankan elämää, mutta ei mairittele hänen maanviljelystaitojaan

Hannu Krankka oli ta­lon­poi­ka, mutta en­si­si­jai­ses­ti sotilas – uusi teos va­lot­taa Krankan elämää, mutta ei mai­rit­te­le hänen maan­vil­je­lys­tai­to­jaan

16.09.2021 08:13
Tilaajille
Katso kuvat ja video upeasta kokonaisuudesta: Salmeloiden pihapiiriin on tallentunut arvokas kokoelma yhden suvun elämää yli 200 vuoden ajalta – "Oli selvää, että haluamme kokonaisuuden säilyttää"

Katso kuvat ja video upeasta ko­ko­nai­suu­des­ta: Sal­me­loi­den pi­ha­pii­riin on tal­len­tu­nut arvokas ko­koel­ma yhden suvun elämää yli 200 vuoden ajalta – "Oli selvää, että ha­luam­me ko­ko­nai­suu­den säi­lyt­tää"

19.08.2021 18:00
Tilaajille
Liminkalaisten Annikki ja Pentti Salmelan pihapiiriin on vuosien aikana muodostunut upea kotimuseokokonaisuus – esineistö kertoo saman suvun tarinaa 1700-luvun lopulta alkaen

Li­min­ka­lais­ten Annikki ja Pentti Sal­me­lan pi­ha­pii­riin on vuosien aikana muo­dos­tu­nut upea ko­ti­mu­seo­ko­ko­nai­suus – e­si­neis­tö kertoo saman suvun tarinaa 1700-lu­vun lopulta alkaen

19.08.2021 15:17
Tilaajille
"Täti oli tomera ja energinen ihminen", muistelee baariyrittäjän veljenpoika Paavo Sallinen – Veera ei pitänyt lomia ja baari oli kiinni vain kaksi kertaa vuodessa

"Täti oli tomera ja ener­gi­nen ih­mi­nen", muis­te­lee baa­ri­yrit­tä­jän vel­jen­poi­ka Paavo Sal­li­nen – Veera ei pitänyt lomia ja baari oli kiinni vain kaksi kertaa vuo­des­sa

27.07.2021 17:20
Tilaajille
Katso kuvagalleria ja video: Legendaarinen Veeran baari katoaa pian Limingan katukuvasta – Rantalakeus pääsi tutustumaan sisätiloihin ennen purkutöiden alkua

Katso ku­va­gal­le­ria ja video: Le­gen­daa­ri­nen Veeran baari katoaa pian Li­min­gan ka­tu­ku­vas­ta – Ran­ta­la­keus pääsi tu­tus­tu­maan si­sä­ti­loi­hin ennen pur­ku­töi­den alkua

21.07.2021 11:17
Tilaajille
Limingassa toiminut Veeran baari katoaa katukuvasta, mutta muistot jäävät – katso miltä baarin sisätiloissa näyttää ennen purkutöiden alkamista

Li­min­gas­sa toi­mi­nut Veeran baari katoaa ka­tu­ku­vas­ta, mutta muistot jäävät – katso miltä baarin si­sä­ti­lois­sa näyttää ennen pur­ku­töi­den al­ka­mis­ta

21.07.2021 10:47
Tilaajille
Tiesitkö, että tässä rakennuksessa näytettiin elokuvia liki 30 vuotta? Kansa virtasi suojeluskunnan käynnistämään elokuvateatteriin, sillä valkokankailta välitettiin suuria tunteita ja herkkiä hetkiä

Tie­sit­kö, että tässä ra­ken­nuk­ses­sa näy­tet­tiin elo­ku­via liki 30 vuotta? Kansa virtasi suo­je­lus­kun­nan käyn­nis­tä­mään elo­ku­va­teat­te­riin, sillä val­ko­kan­kail­ta vä­li­tet­tiin suuria tun­tei­ta ja herkkiä hetkiä

27.12.2020 15:08
Tilaajille