Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Kirjastot

Tyr­nä­vän tai­tei­den yössä esillä myös Jö­rö-Juk­ka, Tintti Af­ri­kas­sa ja muut pa­hek­su­tut las­ten­kir­jat

26.08.2021 06:00
Tilaajille

Si­vu­kir­jas­ton lak­kau­tus har­mit­taa Tem­mek­sen kylällä –  Päätös he­rät­tää huolta muiden pal­ve­lui­den säi­ly­mi­ses­tä

01.07.2021 13:54
Tilaajille

Tyr­nä­vän kir­jas­tol­le val­tion­avus­tuk­sia kahteen hank­kee­seen yh­teen­sä 30 000 euroa – kuntaan han­ki­taan kir­ja­kaap­pe­ja eri ky­lil­le, Myl­ly­kir­jas­toon oma­toi­mi­kir­jas­to

02.03.2021 15:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vi­taan­ko Kem­pe­lee­seen kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­ta­loa? "Nyt elämme aikaa, jolloin kunnan talous su­kel­taa syvälle muun muassa erit­täin mas­sii­vis­ten in­ves­toin­ti­tar­pei­den vuoksi"

04.12.2020 07:01
Tilaajille

Pirkko haluaa Kem­pe­lee­seen uuden kir­jas­to­ta­lon: "Alun perin vä­liai­kai­set, liian pienet ja huo­nos­ti saa­vu­tet­ta­vat kaup­pa­kes­kuk­sen ylimmän ker­rok­sen tilat eivät vastaa enää kir­jas­to­lain henkeä"

25.10.2020 17:30
Tilaajille