Tilaajille

Si­vu­kir­jas­ton lak­kau­tus har­mit­taa Tem­mek­sen kylällä –  Päätös he­rät­tää huolta muiden pal­ve­lui­den säi­ly­mi­ses­tä

Temmeksen kirjaston lakkauttamispäätös harmittaa kyläläisiä. Pienelle kylälle kirjaston merkitys myös kohtaamispaikkana on ollut suuri. Kirjaston lakkauttaminen lisää huolta muidenkin palveluiden säilymisestä. Tyrnävän kunnalle on myönnetty valtionavustus mobiilikirjaston käyttöönottoon vuosille 2021–2022, mutta palvelun aloitusajankohtaa ei ole määritelty vielä tarkemmin.

Tyrnävä
-
Kuva: Vilma Ylilauri

Tyrnävän kunnanhallitus hyväksyi 14. kesäkuuta kunnanjohtajan päätösesityksen Tyrnävän kirjastopalveluiden kehittämisestä. Esityksen hyväksymisen seurauksena Temmeksen sivukirjaston toiminta nykyisessä muodossaan lakkaa 1.8.2021. alkaen.

Tunnelma Temmeksen kylällä oli juhannuksen alla pettynyt.