Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kestävä kehitys
Tuomas tilasi Kiinasta työkalun ja pettyi laatuun – krääsä ei kuluta maapalloa vain ennen käyttöään vaan myös sen jälkeen
Kolumni

Tuomas tilasi Kii­nas­ta työ­ka­lun ja pettyi laatuun – krääsä ei kuluta maa­pal­loa vain ennen käyt­töään vaan myös sen jälkeen

30.08.2023 06:00
Tilaajille
Elämäntapana vegaanius: "Teen maapallon eteen sen minkä voin, eli pyrin vaikuttamaan omilla valinnoillani"

Elä­män­ta­pa­na ve­gaa­nius: "Teen maa­pal­lon eteen sen minkä voin, eli pyrin vai­kut­ta­maan omilla va­lin­noil­la­ni"

10.04.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen lukiossa vietettiin Unesco-päivää: Opiskelijat perehtyivät pikamuodin ongelmiin ja rauhan teemoihin

Kem­pe­leen lu­kios­sa vie­tet­tiin Unes­co-päi­vää: Opis­ke­li­jat pe­reh­tyi­vät pi­ka­muo­din on­gel­miin ja rauhan tee­moi­hin

24.03.2023 11:00
Seminaari päätti ilmastoprojektin Hailuoto saa työkalupakin, jonka avulla ympäristöasiat otetaan entistä paremmin  päätöksenteossa huomioon

Se­mi­naa­ri päätti il­mas­top­ro­jek­tin ­Hai­luo­to saa työ­ka­lu­pa­kin, jonka avulla ym­pä­ris­tö­asiat otetaan entistä pa­rem­min pää­tök­sen­teos­sa huo­mioon

15.06.2022 18:00
Tilaajille
Liminka jatkaa kestävää kehitystä – Ohjelmatyöryhmä aloitti kesäkuun alussa toimintansa, puheenjohtajaksi Jukka Kemppainen

Liminka jatkaa kes­tä­vää ke­hi­tys­tä – Oh­jel­ma­työ­ryh­mä aloitti ke­sä­kuun alussa toi­min­tan­sa, pu­heen­joh­ta­jak­si Jukka Kemp­pai­nen

14.06.2022 15:01
Tilaajille
”Tämä ei jää tähän” – hiilijalanjälki pieneni, vaikka autoilun vähentäminen ei olosuhteiden vuoksi onnistunutkaan

”Tämä ei jää tähän” – ­hii­li­ja­lan­jäl­ki pie­ne­ni, vaikka au­toi­lun vä­hen­tä­mi­nen ei olo­suh­tei­den vuoksi on­nis­tu­nut­kaan

04.05.2022 06:00
Tilaajille
"Ehkä voisimme ajan mittaan luopua kakkosautosta" – Tyrnäväläisessä Kestin perheessä punnitaan isoja ja pieniä valintoja

"Ehkä voi­sim­me ajan mittaan luopua kak­ko­sau­tos­ta" – Tyr­nä­vä­läi­ses­sä Kestin per­hees­sä pun­ni­taan isoja ja pieniä va­lin­to­ja

09.03.2022 06:17
Tilaajille
Kempeleen lukiolla vietettiin Unesco-teemapäivää – Keskiössä oli arvoja, jotka eivät tällä hetkellä todellekaan toteudu Euroopassa: "Venäjän hyökkäys järkytti mieltä ja huolestuttaa"

Kem­pe­leen lu­kiol­la vie­tet­tiin Unes­co-tee­ma­päi­vää – Kes­kiös­sä oli arvoja, jotka eivät tällä het­kel­lä to­del­le­kaan toteudu Eu­roo­pas­sa: "Ve­nä­jän hyök­käys jär­kyt­ti mieltä ja huo­les­tut­taa"

03.03.2022 15:00
Tilaajille
Työtä, tiloja ja tuunausta – Voisiko Tyrnävälle nousta Kestävän kehityksen talo, joka toisi saman katon alle yhdistykset, yksinyrittäjät, osatyökykyiset ja kierrättämisen? Tätä mietitään nyt

Työtä, tiloja ja tuu­naus­ta – Voisiko Tyr­nä­väl­le nousta Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen talo, joka toisi saman katon alle yh­dis­tyk­set, yk­si­ny­rit­tä­jät, osa­työ­ky­kyi­set ja kier­rät­tä­mi­sen? Tätä mie­ti­tään nyt

14.05.2021 13:00
Tilaajille