Mainos: Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 2 kk 6,75 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Käytöstavat
"Monissa valtuustosaleissa kuulee paljon useammin loukkauksia, syytöksiä, ilkeyksiä ja vihjailuja kuin kannustusta, myötäelämistä ja kiitosta" – Heli miettii mitä tapahtuisi, jos hyvän laittaisi kiertämään
Kolumni

"Mo­nis­sa val­tuus­to­sa­leis­sa kuulee paljon useam­min louk­kauk­sia, syy­tök­siä, il­keyk­siä ja vih­jai­lu­ja kuin kan­nus­tus­ta, myö­tä­elä­mis­tä ja kii­tos­ta" – Heli miettii mitä ta­pah­tui­si, jos hyvän lait­tai­si kier­tä­mään

27.10.2021 02:42
Tilaajille
Heikki toivoo positiivisuutta ja yhteishenkeä Kempeleeseen – "Olen ollut ja asunut kymmenissä kunnissa elämäni aikana ja voin sanoa, etten ole parempaa ja viihtyisämpää kuntaa tavannut missään"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heikki toivoo po­si­tii­vi­suut­ta ja yh­teis­hen­keä Kem­pe­lee­seen – "Olen ollut ja asunut kym­me­nis­sä kun­nis­sa elämäni aikana ja voin sanoa, etten ole pa­rem­paa ja viih­tyi­säm­pää kuntaa ta­van­nut mis­sään"

02.02.2021 18:23
Tilaajille
Tietämättömyys on tietyissä tilanteissa pakopaikka tai helpotus, kirjoittaa Emma Ylikoski: "Onhan se houkuttelevaa, että kaikki tykkäisivät sinusta, mutta jos olet itsevarma omasta olemuksesta..."
Kolumni

Tie­tä­mät­tö­myys on tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa pa­ko­paik­ka tai hel­po­tus, kir­joit­taa Emma Yli­kos­ki: "Onhan se hou­kut­te­le­vaa, että kaikki tyk­käi­si­vät si­nus­ta, mutta jos olet it­se­var­ma omasta ole­muk­ses­ta..."

16.12.2020 05:48
Tilaajille