Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kauppakeskus Zeppelin
Palvelusopimuksen avulla jätetään hyvästit piironginlaatikkoon kertyville vanhoille silmälaseille – "Kuin Spotify tai suoratoistopalvelu"

Pal­ve­lu­so­pi­muk­sen avulla jä­te­tään hy­väs­tit pii­ron­gin­laa­tik­koon ker­ty­vil­le van­hoil­le sil­mä­la­seil­le – "Kuin Spotify tai suo­ra­tois­to­pal­ve­lu"

01.01.2024 15:00
Tilaajille
Zeppelinin Prisma uudistuu – Ruoan verkkokauppa avataan syksyllä

Zep­pe­li­nin Prisma uu­dis­tuu – Ruoan verk­ko­kaup­pa avataan syk­syl­lä

01.07.2023 11:00
Tilaajille
Kempeleessä Suomen parhaat vetäjät mittelevät lisäpainoleuanvedon SM-titteleistä

Kem­pe­lees­sä Suomen parhaat vetäjät mit­te­le­vät li­sä­pai­no­leuan­ve­don SM-tit­te­leis­tä

15.04.2023 18:00
Tilaajille
Maan kovimmat leuanvetäjät kisaavat Kempeleessä – meneekö 108 kilon ennätys ensi viikon lauantaina rikki?

Maan ko­vim­mat leuan­ve­tä­jät ki­saa­vat Kem­pe­lees­sä – meneekö 108 kilon ennätys ensi viikon lauan­tai­na rikki?

15.04.2023 18:00
Tilaajille
Kevyen liikenteen väylä kaatui Zeppelinin lumenläjitykseen – neuvotteluja jatketaan, mutta kunta menetti jo valtionavustuksen

Kevyen lii­ken­teen väylä kaatui Zep­pe­li­nin lu­men­lä­ji­tyk­seen – neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan, mutta kunta menetti jo val­tion­avus­tuk­sen

07.11.2022 18:17
Tilaajille
Zeppelinissä toimivasta ZE Linssistä tuli tänään Silmäasema – aiemmat  yrittäjät siirtyvät ketjun palvelukseen

Zep­pe­li­nis­sä toi­mi­vas­ta ZE Lins­sis­tä tuli tänään Sil­mä­ase­ma – aiem­mat yrit­tä­jät siir­ty­vät ketjun pal­ve­luk­seen

01.04.2022 09:00
Tilaajille
"Kuulen aluevaaleista ensimmäistä kertaa" – kempeleläinen Jari ei ole ainoa suomalainen, jolle sote-uudistus ja tulevat vaalit ovat vielä hahmottamaton möykky

"Kuulen alue­vaa­leis­ta en­sim­mäis­tä kertaa" – kem­pe­le­läi­nen Jari ei ole ainoa suo­ma­lai­nen, jolle sote-uu­dis­tus ja tulevat vaalit ovat vielä hah­mot­ta­ma­ton möykky

20.11.2021 12:16
Tilaajille
”Meillä on kovat odotukset” – Jysk avasi torstaina 90. myymälänsä Zeppelinissä luottaen kivijalkamyymälän vetovoimaan

”Meillä on kovat odo­tuk­set” – Jysk avasi tors­tai­na 90. myy­mä­län­sä Zep­pe­li­nis­sä luot­taen ki­vi­jal­ka­myy­mä­län ve­to­voi­maan

27.08.2021 14:58
Tilaajille
JYSK avaa uuden myymälän Zeppelinissä elokuussa – "Rekrytoimme parhaillamme henkilökuntaa"

JYSK avaa uuden myy­mä­län Zep­pe­li­nis­sä elo­kuus­sa – "Rek­ry­toim­me par­hail­lam­me hen­ki­lö­kun­taa"

19.04.2021 13:42
Joulukauppa ei ole ruuhkauttanut kauppakeskus Zeppeliniä –moni hankki verkkokaupasta ja hakee tuotteen kivijalkamyymälästä

Jou­lu­kaup­pa ei ole ruuh­kaut­ta­nut kaup­pa­kes­kus Zep­pe­li­niä –moni hankki verk­ko­kau­pas­ta ja hakee tuot­teen ki­vi­jal­ka­myy­mä­läs­tä

23.12.2020 19:00
Tilaajille
Kauppakeskus Zeppelinin katolla tehtiin tulitöitä – tietokatkos ja asiakkaan näkemät liekit johtivat suureen palohälytykseen, paikalle kiirehti 14 pelastusyksikköä

Kaup­pa­kes­kus Zep­pe­li­nin katolla tehtiin tu­li­töi­tä – tie­to­kat­kos ja asiak­kaan näkemät liekit joh­ti­vat suureen pa­lo­hä­ly­tyk­seen, pai­kal­le kii­reh­ti 14 pe­las­tus­yk­sik­köä

19.11.2020 06:05