Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

High Grade -alue
Viljelijöiden perustama High Grade Biokaasu Oy selvittää biokaasulaitoksen mahdollisuuksia Tyrnävällä

Vil­je­li­jöi­den pe­rus­ta­ma High Grade Bio­kaa­su Oy sel­vit­tää bio­kaa­su­lai­tok­sen mah­dol­li­suuk­sia Tyr­nä­väl­lä

19.12.2023 08:11
Tilaajille
Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen: "Hyvä kasvinterveyden tilanne tulee turvata riittävillä resursseilla ja rahoituksella seurantoihin, koulutukseen ja kehittämistoimiin"

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen: "Hyvä kas­vin­ter­vey­den tilanne tulee turvata riit­tä­vil­lä re­surs­seil­la ja ra­hoi­tuk­sel­la seu­ran­toi­hin, kou­lu­tuk­seen ja ke­hit­tä­mis­toi­miin"

19.09.2022 11:27
Tilaajille
Leppiojantien varresta löytyy Suomen neljästä perunatalosta kolme – eikä se ole sattumaa

Lep­pio­jan­tien var­res­ta löytyy Suomen nel­jäs­tä pe­ru­na­ta­los­ta kolme – eikä se ole sat­tu­maa

25.09.2021 14:00
Tilaajille
Alatalon tilan uusi perunavarasto otetaan käyttöön tällä viikolla – "Sen verran isosta investoinnista on kyse, että tämän jälkeen maauskoa kyllä riittää vähäksi aikaa"

Ala­ta­lon tilan uusi pe­ru­na­va­ras­to otetaan käyt­töön tällä vii­kol­la – "Sen verran isosta in­ves­toin­nis­ta on kyse, että tämän jälkeen maa­us­koa kyllä riittää vähäksi aikaa"

23.09.2021 06:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Sami tarttui kotitilansa isännyyteen 29-vuotiaana, eikä ole katunut: "Olihan kyseessä kuitenkin elinkelpoinen tila, jossa isäni oli tehnyt elämäntyönsä"

Tyr­nä­vä­läi­nen Sami tarttui ko­ti­ti­lan­sa isän­nyy­teen 29-vuo­tiaa­na, eikä ole ka­tu­nut: "Olihan ky­sees­sä kui­ten­kin elin­kel­poi­nen tila, jossa isäni oli tehnyt elä­män­työn­sä"

29.09.2020 15:10
Tilaajille
Kotitarveviljelijän valinnat vaikuttavat ammattiviljelijän elantoon High Grade-alueella – "On helppoa ostaa kaupasta ruokaperunapussi ja istuttaa se maahan, mutta..."

Ko­ti­tar­ve­vil­je­li­jän va­lin­nat vai­kut­ta­vat am­mat­ti­vil­je­li­jän elan­toon High Gra­de-alueel­la – "On helppoa ostaa kau­pas­ta ruo­ka­pe­ru­na­pus­si ja is­tut­taa se maahan, mut­ta..."

28.09.2020 12:00