Arkeologia
Tiedätkö mikä on jätinkirkko? Limingasta entisen meren rannalta löytyy vanha kivikautinen asuinpaikka, jonka arkeologiset kaivaukset ovat olleet esinelöytöjen osalta runsaat

Tie­dät­kö mikä on jä­tin­kirk­ko? Li­min­gas­ta entisen meren ran­nal­ta löytyy vanha ki­vi­kau­ti­nen asuin­paik­ka, jonka ar­keo­lo­gi­set kai­vauk­set ovat olleet esi­ne­löy­tö­jen osalta runsaat

30.09.2021 06:00
Tilaajille
Yle: Kempeleestä löydettiin metsästä harvinainen merovingiajan riipus – uskotaan olevan ajalta 550–800 ajanlaskun alun jälkeen

Yle: Kem­pe­lees­tä löy­det­tiin met­säs­tä har­vi­nai­nen me­ro­vin­gia­jan riipus – us­ko­taan olevan ajalta 550–800 ajan­las­kun alun jälkeen

26.08.2021 21:05
Vanhasta kalastuskulttuurista ja maankäytön historiasta kertovia jälkiä tutkitaan Perämeren saaristossa - tutkimuskohteina muun muassa Ulkokrunni, Maakrunni, Tiurasenkrunni sekä Satakari ja Röyttä

Van­has­ta ka­las­tus­kult­tuu­ris­ta ja maan­käy­tön his­to­rias­ta ker­to­via jälkiä tut­ki­taan Pe­rä­me­ren saa­ris­tos­sa - tut­ki­mus­koh­tei­na muun muassa Ul­kok­run­ni, Maak­run­ni, Tiu­ra­senk­run­ni sekä Sa­ta­ka­ri ja Röyttä

09.08.2021 12:49
Tilaajille
Salonpään koulun oppilaat tekivät ensimmäiset arkeologiset kaivaukset Varjakan yhteisöpuutarhan alueella – Tuloksena oli pahvilaatikollnen pieniä esineitä, jotka luetteloidaan ja raportoidaan Museovirastolle

Sa­lon­pään koulun op­pi­laat tekivät en­sim­mäi­set ar­keo­lo­gi­set kai­vauk­set Var­ja­kan yh­tei­sö­puu­tar­han alueel­la – ­Tu­lok­se­na oli pah­vi­laa­ti­koll­nen pieniä esi­nei­tä, jotka luet­te­loi­daan ja ra­por­toi­daan Mu­seo­vi­ras­tol­le

25.06.2021 06:00
Tilaajille