Tilaajille

Van­has­ta ka­las­tus­kult­tuu­ris­ta ja maan­käy­tön his­to­rias­ta ker­to­via jälkiä tut­ki­taan Pe­rä­me­ren saa­ris­tos­sa - tut­ki­mus­koh­tei­na muun muassa Ul­kok­run­ni, Maak­run­ni, Tiu­ra­senk­run­ni sekä Sa­ta­ka­ri ja Röyttä

Tutkimusten yhteydessä on mahdollista löytää myös aiemmin tuntemattomia kulttuuriperintökohteita ja näin täydentää kokonaiskuvaa.

Rantalakeus

Perämeren saariston kulttuuriperintökohteita tutkitaan tänä kesänä. Saaristossa tehdään arkeologisia inventointeja, joiden tavoitteena on päivittää tiedot saarten maankäytön historiasta. Perämeren saaret ovat toimineet kalastajien tukikohtina satojen vuosien ajan.

Perämeren saarten kulttuuriperintöä ei aiemmin ole tutkittu näin kattavasti yhdellä kertaa. Tutkittaviin kohteisiin kuuluu valtaosa Perämeren kansallispuiston saarista ja muita kulttuuriperinnön kannalta merkittäviä saaria kuten Iin Röyttä, Tiurasen-, Ulko- ja Maakrunni sekä Satakari. Tutkimusten jälkeen Metsähallituksella on parempi kokonaiskuva Perämeren maankäytön historiasta.