Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Alkoholi
Vaalipostia: Miksi  kukaan ei puhu päihdehoitokriisistä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Miksi kukaan ei puhu päih­de­hoi­tok­rii­sis­tä?

21.03.2023 20:00
Tilaajille
Lakeuden alueen kunnissa ei ole kirjallista alkoholiohjeistusta – kunnan rahoja ei hassata juovutusjuomiin

La­keu­den alueen kun­nis­sa ei ole kir­jal­lis­ta al­ko­ho­li­oh­jeis­tus­ta – kunnan rahoja ei hassata juo­vu­tus­juo­miin

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Kun arki syksyn tullen taas alkaa, saatko silloin korkin kiinni? Apua on tarjolla, muistuttaa Kirsi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun arki syksyn tullen taas alkaa, saatko silloin korkin kiinni? Apua on tar­jol­la, muis­tut­taa Kirsi

09.08.2022 11:35
Tilaajille
Terassilta töihin -kampanja tarjoaa apua, jos lomajuominen uhkaa jäädä päälle – Korkean riskin taso on terveillä työikäisillä miehillä 23–24 annosta ja naisilla 12–16 annosta viikossa

Te­ras­sil­ta töihin -kam­pan­ja tarjoaa apua, jos lo­ma­juo­mi­nen uhkaa jäädä päälle – Korkean riskin taso on ter­veil­lä työ­ikäi­sil­lä mie­hil­lä 23–24 annosta ja nai­sil­la 12–16 annosta vii­kos­sa

06.08.2022 15:00
Tilaajille
Muistelmakirja kertoo erilaisesta työelämästä: Se oli sitä aikaa kun virallisissa tapaamissa viina virtasi ja poliisin vaimokin kutsui nauttimaan salakaadettua hirveä ja pontikkaa

Muis­tel­ma­kir­ja kertoo eri­lai­ses­ta työe­lä­mäs­tä: Se oli sitä aikaa kun vi­ral­li­sis­sa ta­paa­mis­sa viina virtasi ja po­lii­sin vai­mo­kin kutsui naut­ti­maan sa­la­kaa­det­tua hirveä ja pon­tik­kaa

13.02.2022 15:00
Tilaajille
Kyselytutkimus kertoo monen Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen työntekijän kokeneen seksuaalista häirintää – luvut osoittavat häirintää tapahtuneen myös työyhteisössä

Ky­se­ly­tut­ki­mus kertoo monen Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen työn­te­ki­jän ko­ke­neen sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää – luvut osoit­ta­vat häi­rin­tää ta­pah­tu­neen myös työ­yh­tei­sös­sä

23.12.2021 14:01
Tilaajille
Alko muistuttaa alkoholin vaaroista sikiölle: "Kansainvälisten tutkimusten mukaan länsimaissa 1 – 5 prosentilla syntyneistä lapsista on jonkinasteinen alkoholialtistuksen aiheuttama kehityksellinen häiriö"

Alko muis­tut­taa al­ko­ho­lin vaa­rois­ta si­kiöl­le: "Kan­sain­vä­lis­ten tut­ki­mus­ten mukaan län­si­mais­sa 1 – 5 pro­sen­til­la syn­ty­neis­tä lap­sis­ta on jon­kin­as­tei­nen al­ko­ho­li­al­tis­tuk­sen ai­heut­ta­ma ke­hi­tyk­sel­li­nen häiriö"

09.09.2021 07:09
Tilaajille
Korona ei ole lisännyt suomalaisten alkoholin käyttöä – loppuvuoden osalta asiaa ei ole tutkittu, mutta kulutuskäyrä on laskeva

Korona ei ole li­sän­nyt suo­ma­lais­ten al­ko­ho­lin käyttöä – lop­pu­vuo­den osalta asiaa ei ole tut­kit­tu, mutta ku­lu­tus­käy­rä on laskeva

13.01.2021 07:45
Tilaajille