Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Alko
Alko muistuttaa alkoholin vaaroista sikiölle: "Kansainvälisten tutkimusten mukaan länsimaissa 1 – 5 prosentilla syntyneistä lapsista on jonkinasteinen alkoholialtistuksen aiheuttama kehityksellinen häiriö"

Alko muis­tut­taa al­ko­ho­lin vaa­rois­ta si­kiöl­le: "Kan­sain­vä­lis­ten tut­ki­mus­ten mukaan län­si­mais­sa 1 – 5 pro­sen­til­la syn­ty­neis­tä lap­sis­ta on jon­kin­as­tei­nen al­ko­ho­li­al­tis­tuk­sen ai­heut­ta­ma ke­hi­tyk­sel­li­nen häiriö"

09.09.2021 07:09
Tilaajille