Nyt vietetään Muistiviikkoa: Mitä mies ajat­te­lee, kun saa muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin työi­käi­se­nä? Lue kem­pe­le­läi­sen Teuvon tarina

Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan! Katso ai­ka­tau­lut ja ohjeet täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kolumni

"Yh­tei­se­nä huolena pe­rus­kun­nis­sa on se, miten kunnan rahat riit­tä­vät tu­le­vi­na vuo­si­na", kir­joit­taa Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­nen

-
Kuva: Heli Rintala
Kuntakuulumisia

Valmistaudumme kunnissa tulevaan vuoteen vauhdikkaasti, vaikka hyvin epävarmoin miettein. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa reilun vuoden kuluttua ja aluevaalit ovat ohjelmassa jo ensi tammikuussa.

Onnistuvatko puolueet saamaan hyvinvointialueen valmistelusta ja kehittämisestä innostuneita ehdokkaita?

Saavatko pienet kunnat jatkossa äänensä kuuluviin, kun valtuustopaikkoja ei ole kiintiöity kunnittain?

Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointialueen kuntien viranhaltijat ja päättäjät ovat vahvasti mukana valmistelussa mm. hankkeiden kautta.

Äänemme kuuluu kohtuullisen hyvin myös sekä laajassa että suppeassa poliittisessa ohjausryhmässä, kuntajohtajafoorumissa ja asiantuntijaryhmissä.

Yhteisenä huolena peruskunnissa on se, miten kunnan rahat riittävät tulevina vuosina. Valtionosuuksien ja verotulojen muuttuva jako ja kertyminen on vielä osin arvelua, mutta toimintasuunnitelmia ja talousarvioita on suunniteltava.

Seuraamme huolellisesti valtakunnallisesti päivittyvää tietoa ja pyrimme ketteryyteen muutosten huomioinnissa, jotta päättäjät pysyvät ’kartalla’.

Uudet valtuustot pohtivat parhaillaan seminaareissaan tulevaa taloutta suhteessa kunnan kehittämistoiveisiin ja konkreettiseen toteuttamiseen.

Lumijoella valtuusto päätti jo aiemmin kilpailuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut uudelleen. Sopimuksemme päättyy toukokuun lopussa 2022 eli reilu puoli vuotta ennen kuin hyvinvointialueiden toiminta virallisesti alkaa.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy alueille, mutta itse sote-uudistus ei ole heti ollenkaan valmis. Edessä on vielä vuosien työ palveluiden kehittämisessä.

Suunnittelemme Lumijoella siksi pidempää palvelusopimusta, jolla voimme turvata soten lähipalvelut jatkossakin kunnassa. Kilpailutusprosessia eteenpäin vietäessä tarkastelemme vielä uuden lainsäädännön keskeisiä säädöksiä tulevaan palvelutuotantoon liittyen.

Lähipalvelujen saanti lapsirikkaassa kunnassa on olennainen osa kuntalaisten ja erityisesti lapsiperheiden hyvinvointia, vaikka naapurikuntiemme palvelut eivät kilometrein mitattuna ole kovin kaukana.

Koulun ja varhaiskasvatuksen lisäksi hyvät sote-palvelut ovat yksi kunnan hyvinvoinnin keskeisiä tekijöitä.

”Suunnittelemme Lumijoella siksi pidempää palvelusopimusta, jolla voimme turvata soten lähipalvelut jatkossakin kunnassa.”

Lähipalveluiden turvaamisen lisäksi päättäjien on suunnattava katsettaan ja voimavaroja kunnan elinvoimaisuuden kehittämiseen.

Tarvitsemme innokkaita ja idearikkaita yrittäjiä ja yrityksiä, jotka luovat uusia työpaikkoja Lumijoelle.

Verotuloilla saamme varoja kunnan edelleen kehittämiseen.

Päättäjät mahdollistavat päätöksillään kuntastrategiassa kehittämisen suunnan sekä talous- ja toimintasuunnitelmalla toteuttamisen edellytyksiä yrittäjille sijoittua Lumijoelle.

Hyviä ideoita kunnan kehittämiseen otetaan mielellään vastaan. Olkaapa kuntalaiset yhteydessä päättäjiin ideoittenne kanssa. Ensi vuotta ajatellen nyt juuri on hyvä hetki!

Aurinkoa syksyyn!

Paula Karsi-Ruokolainen

Lumijoen kunnanjohtaja