Pääkirjoitus
Tilaajille

Pää­kir­joi­tuk­ses­sa poh­di­taan kun­ta­tie­dot­ta­mi­sen avoi­muut­ta: Bud­je­tin jul­ki­suus on erit­täin tärkeää de­mo­kra­tian kan­nal­ta

Pääkirjoitus

Loppuvuoden kuntauutisointia värittävät erityisesti talousarviojutut. Budjettikirja ei ole vähäpätöinen dokumentti, sillä se määrittelee ensi vuoden teot ja tavoitteet sekä suunnitelman niiden rahoittamiseksi. Siksi talousarvioehdotuksen käsitteleminen julkisuudessa on erittäin tärkeää. On oleellista, että kuntalaisilla on mahdollisuus päästä tutustumaan esitykseen jo hyvissä ajoin ennen valtuustokäsittelyä. Tämä vain korostuu kuntalain viimeisimpien muutosten jälkeen. Kuntalaisia tulee osallistaa.

Miksei kuntalaisia voisi tiedottaa suunnittelusta hyvissä ajoin? Kunnissa halutaan panostaa kuntalaisten hyvinvointiin. Mitä paremmin tietoa jaetaan ja mitä avoimempaa päätöksenteko on, sitä paremmin kuntalaiset voivat kokiessaan olevansa osa yhteisöä.