Kolumni
Tilaajille

"Ou­dok­si asian tekee se, jos kunta lähtee ve­ro­va­roin oman yh­tiön­sä kautta har­joit­ta­maan kil­pai­le­vaa toi­min­taa yk­si­tyis­ten yri­tys­ten kans­sa", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen

#Liminka

Vaalit on takana ja uudet valtuutetut odottavat innolla vaikuttamiseen ryhtymistä. Ennen vaaleja oli esillä monia hyviä teemoja. Yksi niistä oli avoimuus. Monet pohtivat salassa valmisteltavia asioita, jotka julkisuuteen päästyään aiheuttavat voimakasta keskustelua. Asioista voisi tiedottaa hyvissä ajoin heti, kun se on mahdollista. Kuntalaisia pitää kuunnella ja antaa heillekin vaikuttamismahdollisuus. Sitten tehdään päätös. Kaikkia se ei aina miellytä, mutta menee demokratian mukaan.

Sama avoimuus voisi tulla enemmän mukaan myös elinkeinopuolelle. Kunta voi laittaa esimerkiksi ostolaskut julkisiksi. Tästä on Kuntaliitto tehnyt ohjeet. Ostolaskudatan avaaminen on kunnille vapaaehtoista. Datan avaaminen edistää kunnan avoimuutta ja parantaa demokratiaa sekä tukee kunnan kustannustietoista toimintatapaa. Kaikkia asioita ei toki voi julkistaa, mutta suuren osan voi, jos vain on tahtoa.