Mainos: Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 2 kk 6,75 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Kuntayhtiöt
"Oudoksi asian tekee se, jos kunta lähtee verovaroin oman yhtiönsä kautta harjoittamaan kilpailevaa toimintaa yksityisten yritysten kanssa", kirjoittaa liminkalainen Jussi Riikonen
Kolumni

"Ou­dok­si asian tekee se, jos kunta lähtee ve­ro­va­roin oman yh­tiön­sä kautta har­joit­ta­maan kil­pai­le­vaa toi­min­taa yk­si­tyis­ten yri­tys­ten kans­sa", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen

16.06.2021 02:10
Tilaajille
"Rakenteellisen korruption piirteitä esiintyy esimerkiksi poliittisissa virkanimityksissä, poliittisessa rahoituksessa, julkisissa hankinnoissa sekä epävirallisissa päätöksentekoverkostoissa" – Petri Saarela toivoo, että kuntayhtiöiden edestä hälvennettäisiin sumuverhoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Ra­ken­teel­li­sen kor­rup­tion piir­tei­tä esiin­tyy esi­mer­kik­si po­liit­ti­sis­sa vir­ka­ni­mi­tyk­sis­sä, po­liit­ti­ses­sa ra­hoi­tuk­ses­sa, jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa sekä epä­vi­ral­li­sis­sa pää­tök­sen­te­ko­ver­kos­tois­sa" – Petri Saarela toivoo, että kun­ta­yh­tiöi­den edestä häl­ven­net­täi­siin su­mu­ver­hoa

25.03.2021 07:02
Tilaajille