Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ny­ky­nuor­ten it­se­tu­hoi­suu­teen voi olla monia syitä – nuoren paha olo voi näyt­täy­tyä viil­te­ly­nä, päih­tei­den käyt­tö­nä tai ul­ko­nä­ko­pai­nei­na

Myös kiusaaminen voi laukaista nuoren itsetuhoista käytöstä.

Liminka
Nuorten pahoinvointi ilmenee monin tavoin.
Nuorten pahoinvointi ilmenee monin tavoin.
Kuva: Moona Mikkonen

Tupoksen koulukuraattori Milja Hihnalan mukaan nuorten itsetuhoinen käytös voi näkyä muun muassa viiltelynä, holtittomana päihteiden käyttönä, haitallisina ajatuksina sekä ulkonäköpaineina.

Nuorten itsetuhoisuuden syynä voivat olla esimerkiksi opiskeluun, töihin tai yhteiskuntaan liittyvät paineet. Myös perheen ja kaverisuhteiden sisäiset muutokset tai kiusaaminen voivat laukaista itsetuhoista käyttäytymistä, joka voi äärimmillään johtaa itsemurhaan. Hihnalan mukaan myös paikkakunnan vaihto tai kaveripiirissä esiintyvä itsetuhoisuus voi vaikuttaa omaan käytökseen.

Mitä pitäisi tehdä, jotta ongelmat ratkeaisivat?

Kun nuoret pyytävät apua tai avautuvat ongelmistaan, heitä ei välttämättä oteta tosissaan. Ensimmäinen askel ongelmien ratkaisemiseen on nuorten kuunteleminen ja vakava suhtautuminen heidän ongelmiinsa. Itsetuhoisia henkilöitä ei saa jättää yksin, ja heitä pitää auttaa aina, kun he sitä tarvitsevat. Kukaan ei saisi vähätellä kenenkään ongelmia. Vaikka jollain henkilöllä on rankempaa kuin toisella, ei kummankaan auttaminen ole vähemmän tärkeää.

Koulukuraattori Hihnalan mukaan itsetuhoisen nuoren kannattaa puhua läheisilleen, kavereilleen, perheenjäsenilleen, ammattilaisille tai vaikka luotettavalle opettajalle.

–Kun näistä asioista pääsee puhumaan, olo helpottuu varmasti ja asiat menevät parempaan suuntaan. Apua varmasti saa, koulukuraattori Hihnala kertoo.

Huomionhakua vai totta?

Esimerkiksi netin keskustelupalstojen mukaan monet ihmiset ajattelevat, että itsetuhoisuus on pelkkää huomionhakua, mutta sitä se ei yleensä ole. Jotkut nuoret toki saattavat hakea huomiota itsetuhoisuudellaan. Huomion haun voi havaita esimerkiksi siten, että nuori postaa itsetuhoisia julkaisuja someen.

"Kun näistä asioista pääsee puhumaan, olo helpottuu varmasti ja asiat menevät parempaan suuntaan."
Milja Hihnala
Koulukuraattori

Nuoret, jotka ovat oikeasti itsetuhoisia, yrittävät pikemminkin peitellä itsetuhoisuuttaan eivätkä halua missään nimessä muiden tietävän siitä. Hihnalan mukaan itsetuhoisesta kaverista kertominen tapahtuu yleensä seuraavasti:

–Ensin otetaan yhteyttä anonyyminä ja sitten kerrotaan yleensä itsetuhoisen kaverin nimi ja tullaan yhdessä keskustelemaan.

Minkälaista apua on jo olemassa nuorille?

Nuoret voivat saada apua itsetuhoiseen käyttäytymiseensä monista paikoista. Jos nuori käy koulua, hän voi turvautua koulukuraattoriin, koulupsykologiin tai kouluterveydenhoitajaan.

Kun nuori on kertonut itsetuhoisuudestaan, nuori ohjataan eteenpäin psykiatrin tai mielenterveyshoitajan puheille. Mikäli nuori on alaikäinen, hänen vanhempiinsa otetaan myös yhteyttä, jotta nuoren vanhemmat voivat olla myös tukemassa nuorta.

Joskus nuoren on vaikeaa kertoa itsetuhoisuudestaan kasvotusten tai omalla nimellään. Tällaisia tilanteita varten netissä on erilaisia chatteja ja muita keskusteluryhmiä netissä. Chateissa saa apua koulutetulta aikuiselta sekä vertaistukea muilta itsetuhoisuuden kanssa taistelevilta nuorilta ja aikuisilta.

Fakta

Mitä on itsetuhoisuus?

Itsetuhoisuus on tahallista itsensä satuttamista tai halua satuttaa itseään erilaisilla tavoilla.

Itsetuhoisuus on myös tapa tuntea henkinen kipu fyysisenä.

Usein itsetuhoisella nuorella on myös taka-ajatuksena itsemurha.

Itsemurhiin johtavia syitä ovat itsetuhoisuuden lisäksi muut mielenterveyden häiriöt, kuten masennus, ahdistuneisuushäiriö tai erilaiset syömishäiriöt.

Juttu on osa Uutisten viikkoa, jonka aikana Tupoksen koulun yhdeksäsluokkalaiset toteuttavat Rantalakeuden verkkoon sisältöä.