Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kolumni

"Nau­tim­me­ko me vi­ran­hal­ti­jat päät­tä­jien luot­ta­mus­ta", kysyy Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­nen

-
Kuva: Heli Rintala
Kuntakuulumisia

Kevan, joka on muun muassa kuntien ja valtion henkilöstön eläkevakuuttajayhtiö, työtehtäviin kuuluu myös vakuuttamiensa toimialojen henkilöstön työkyvyttömyysriskin vähentäminen. Yhtiö tutkii esimerkiksi työelämän ilmiöitä ja tarjoaa työnantajille tutkittua tietoa työkykyjohtamisen tueksi.

Yhtiö teetti syksyllä 2021 kyselytutkimuksen uusien kunnanvaltuutettujen näkemyksistä kuntahenkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisestä. Kyselyyn saatiin yli tuhat vastausta eri kunnista ja otosta pidettiin tutkimuksellisesti kattavana niin puolueittain kuin alueellisesti.

Päättäjistä 38 prosenttia uskoi työhyvinvoinnin kunnissa paranevan ja 31 prosenttia arvioi sen heikkenevän.

Vastauksista selvisi, että yli puolet valtuutetuista oli kiinnostunut vaikuttamaan kuntahenkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn paranemiseen. Uudet valtuutetut olivat kyselyn mukaan kiinnostuneita edistämään kuntiensa henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä myös poliittisin päätöksin.

Aiempaan tutkimukseen verrattuna kiinnostus näytti kasvaneen ja valtuutetut toivoivat työhyvinvointiin liittyvistä asioista keskusteltavan useamman kerran vuodessa. Varsin vakiintunut käytäntö lienee kunnissa, että nämä asiat puhuttavat useimmiten vain tilinpäätösten yhteydessä, kun henkilöstökertomuksissa käsitellään esimerkiksi henkilöstön sairauspoissaolojen määrää.

Kyselyn tulokset ovat myönteisiä kuntien henkilöstön kannalta. Kun kuntien päättäjät ovat kiinnostuneita laaja-alaisesti henkilöstönä hyvinvoinnista, voidaan kuntien strategioissa entistä paremmin huomioida työkyvyn johtaminen yhtenä henkilöstöjohtamisen menetelmänä.

Kunnassa viranhaltijoiden pysyvyyteen viroissaan työhyvinvoinnilla on huomattava merkitys.

Hyvinvoinnin edellytyksenä on erityisen merkittävää se, että viranhaltija voi työssään tuntea luottamushenkilöiden arvostavan viranhaltijoiden työtä. Edellisessä kolumnissani marraskuun alussa kirjoitin aiheesta lähes samasta näkökulmasta:

”Valtuuston ja jokaisen valtuutetun yksi tehtävä on huomioida roolinsa työnantajan edustajana. Rooliin kuuluu varmistaa, että jokainen viranhaltija, työntekijä ja luottamushenkilö kokevat tehtävissään arvostusta ja saavat tarvitsemansa työrauhan.”

Poliittisten päättäjillä on todellakin keskeinen rooli kunnissa hyvän ilmapiirin luomisessa yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa. Onnistummeko rakentavalla tavalla viemään asioita eteenpäin yhdessä valtuuston vahvistaman strategian mukaisesti?

"Onnistummeko rakentavalla tavalla viemään asioita eteenpäin yhdessä valtuuston vahvistaman strategian mukaisesti? Nautimmeko me viranhaltijat päättäjien luottamusta?!"

Viranhaltijat valmistelevat joka päivä päätöksiä luottamushenkilöiden päätettäväksi parhaimpien tietojensa ja taitojensa mukaisesti strategian edellyttämällä tavalla ja tavoitteena yksiselitteisesti kuntalaisten etu.

Nautimmeko me viranhaltijat päättäjien luottamusta?!

Lumijoella jouduimme tällä kertaa talousarvion hyväksymisessä ottamaan pienen aikalisän, kun tulevan vuoden investoinneista ja niiden rahoituksesta emme löytäneet yksiselitteisen yhteistä ratkaisua.

Viranhaltijoiden ja päättäjien näkemykset poikkesivat osittain niin, että kunnanhallitus ja valtuusto kokoontuvat molemmat vielä kerran ennen vuoden vaihdetta viimeistelemään talousarvion vuodelle 2022.

Ehkä ehdimme joulun aikaan myös levätä, liikkua ja kerätä voimia tulevaksi vuodeksi. Hyvinvointialueen valmistelu aluevaalien jälkeen kiihtyy ja Lumijoki valmistelee samalla omaa ratkaisuaan sote-kilpailutuksen edetessä.

Jouluiloa!

Paula Karsi-Ruokolainen

Lumijoen kunnanjohtaja