Tilaajille

Me­ren­ku­lun ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­la­kiin on tullut muu­tok­sia, jotka ai­heut­ta­vat toimia myös Ran­ta­la­keu­den alueen sa­ta­mis­sa – mää­räyk­set kos­ke­vat nyt vä­hin­tään 25-paik­kai­sia satamia entisen 50 paikan sijaan

Sataman pitäjän täytyy kuitenkin huolehtia käyttäjien toiminnassa syntyvien jätteiden vastaanotosta sataman koosta riippumatta.

Rantalakeus

Satamien jätteen vastaanottolaitteita sekä jätteiden vastaanottojärjestelyjä koskevat muutokset ovat astuneet voimaan toukokuun alussa. Lakimuutoksesta huolimatta kaikki satamat eivät täytä lain vaatimia kriteerejä vielä kaikilta osin. Sataman pitäjillä on kuluvan vuoden loppuun saakka aikaa toimittaa jätehuoltosuunnitelmat viranomaiselle. Huvivenesatamien valvonta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastuulle.

Vastaanottolaitteita sekä jätteiden vastaanottojärjestelyjä koskevat muutokset tulivat voimaan toukokuun alussa.
Vastaanottolaitteita sekä jätteiden vastaanottojärjestelyjä koskevat muutokset tulivat voimaan toukokuun alussa.
Kuva: Jenna Keränen

Huvivenesatamien osalta määräykset koskevat nyt vähintään 25-paikkaisia satamia, kun ennen rajana oli 50 venepaikkaa.