Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Vihiluodon kyläyhdistys
Vihiluodon Talvitapahtuma tulevana sunnuntaina – "Pidämme tärkeänä, että tapahtumamme ovat kaikille avoimia, maksuttomia ja turvallisia ilon juhlia, joissa viihtyvät niin lapset kuin aikuisetkin"

Vi­hi­luo­don Tal­vi­ta­pah­tu­ma tu­le­va­na sun­nun­tai­na – "Pi­däm­me tär­keä­nä, että ta­pah­tu­mam­me ovat kai­kil­le avoi­mia, mak­sut­to­mia ja tur­val­li­sia ilon juhlia, joissa viih­ty­vät niin lapset kuin ai­kui­set­kin"

18.03.2023 11:00
Tilaajille
Vihiluodontien vaarallisuus puhuttaa edelleen – kyläläiset vaativat toimintaa lupausten sijaan

Vi­hi­luo­don­tien vaa­ral­li­suus pu­hut­taa edel­leen – ky­lä­läi­set vaa­ti­vat toi­min­taa lu­paus­ten sijaan

21.02.2023 15:00
Tilaajille
Vihiluodon kyläyhdistys on Kempeleen vuoden vammaisystävällisin toimija

Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys on Kem­pe­leen vuoden vam­mais­ys­tä­väl­li­sin toimija

17.02.2023 11:16
Tilaajille
Jäällä taas kelpaa luistella Vihiluodosta Oritkariin ja toisinpäin - Katso video!

Jäällä taas kelpaa luis­tel­la Vi­hi­luo­dos­ta Orit­ka­riin ja toi­sin­päin - Katso video!

13.02.2023 19:26
Vihiluodon retkiluistelureitti on taas käyttökunnossa

Vi­hi­luo­don ret­ki­luis­te­lu­reit­ti on taas käyt­tö­kun­nos­sa

13.02.2023 18:22
Vihiluodon kyläyhdistys varoittaa: Nyt ei kannata mennä Kempeleenlahden luistelu- ja latureitille!

Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys va­roit­taa: Nyt ei kannata mennä Kem­pe­leen­lah­den luis­te­lu- ja la­tu­rei­til­le!

09.02.2023 13:03
Vihiluoto-Oritkari -jääreitin aukaisu on aloitettu – kyläyhdistyksen tavoitteena on saada reitti leveämpänä auki lauantaiksi

Vi­hi­luo­to-Orit­ka­ri -jää­rei­tin aukaisu on aloi­tet­tu – ky­lä­yh­dis­tyk­sen ta­voit­tee­na on saada reitti le­veäm­pä­nä auki lauan­taik­si

01.02.2023 19:15
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaalassa Vihiluodon kyläyhdistys palkittiin Oulun kaupungin Liikuntateko-palkinnolla ja Kempele Vuoden liikuttavin kunta -palkinnolla

Poh­jois-Poh­jan­maan Ur­hei­lu­gaa­las­sa Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys pal­kit­tiin Oulun kau­pun­gin Lii­kun­ta­te­ko-pal­kin­nol­la ja Kempele Vuoden lii­kut­ta­vin kunta -pal­kin­nol­la

28.01.2023 14:17
Vihiluodon ja Oritkarin välille talkoillaan jääreitti ja rengaslatu tänäkin talvena – "Kyllä se palkitsee, kun näkee sen onnellisen ja punaposkisen väenpaljouden"

Vi­hi­luo­don ja Orit­ka­rin välille tal­koil­laan jää­reit­ti ja ren­gas­la­tu tänäkin talvena – "Kyllä se pal­kit­see, kun näkee sen on­nel­li­sen ja pu­na­pos­ki­sen väen­pal­jou­den"

26.12.2022 11:00
Joulupukki kävi jo Vihiluodossa – virittäydy joulutunnelmaan ja katso video!

Jou­lu­puk­ki kävi jo Vi­hi­luo­dos­sa – vi­rit­täy­dy jou­lu­tun­nel­maan ja katso video!

12.12.2022 09:26
Tilaajille
Joulupukki kävi tervehtimässä Vihiluodon lapsia, osa 2.

Jou­lu­puk­ki kävi ter­veh­ti­mäs­sä Vi­hi­luo­don lapsia, osa 2.

12.12.2022 09:29
Joulupukki kävi tervehtimässä Vihiluodon lapsia, osa 1.

Jou­lu­puk­ki kävi ter­veh­ti­mäs­sä Vi­hi­luo­don lapsia, osa 1.

12.12.2022 09:27
Tarkkana vihiluotolaiset! Karkkia jakava joulupukki liikkeellä itsenäisyyspäivänä – katso reitti!

Tark­ka­na vi­hi­luo­to­lai­set! Karkkia jakava jou­lu­puk­ki liik­keel­lä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso reitti!

05.12.2022 18:00
Metsokankaan Erkki ei joudu teurastamolle vaan Raaheen – omakotialueella seikkailleen pässin omistajaa etsitään edelleen

Met­so­kan­kaan Erkki ei joudu teu­ras­ta­mol­le vaan Raaheen – o­ma­ko­tia­lueel­la seik­kail­leen pässin omis­ta­jaa et­si­tään edel­leen

10.09.2022 14:48
Tilaajille
Metsokankaan lammas ei ollutkaan Obi-Wan – Vihiluodon kyläyhdistys joutuu nyt puntaroimaan, mitä tehdä korvamerkkaamattomalle pässille, omistajalta toivotaan yhteydenottoa

Met­so­kan­kaan lammas ei ol­lut­kaan Obi-Wan – Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys joutuu nyt pun­ta­roi­maan, mitä tehdä kor­va­merk­kaa­mat­to­mal­le päs­sil­le, omis­ta­jal­ta toi­vo­taan yh­tey­den­ot­toa

06.09.2022 16:34
Tilaajille
Vielä voit käydä katsomassa ja hoitamassa Vihiluodon lampaita – katso video!

Vielä voit käydä kat­so­mas­sa ja hoi­ta­mas­sa Vi­hi­luo­don lam­pai­ta – katso video!

28.08.2022 11:00
Tilaajille
Vihiluodon lampaita ehtii käydä vielä rapsuttelemassa

Vi­hi­luo­don lam­pai­ta ehtii käydä vielä rap­sut­te­le­mas­sa

28.08.2022 11:00
Tilaajille
Merenkulun ympäristönsuojelulakiin on tullut muutoksia, jotka aiheuttavat toimia myös Rantalakeuden alueen satamissa – määräykset koskevat nyt vähintään 25-paikkaisia satamia entisen 50 paikan sijaan

Me­ren­ku­lun ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­la­kiin on tullut muu­tok­sia, jotka ai­heut­ta­vat toimia myös Ran­ta­la­keu­den alueen sa­ta­mis­sa – mää­räyk­set kos­ke­vat nyt vä­hin­tään 25-paik­kai­sia satamia entisen 50 paikan sijaan

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Kuusikymmentä pientä pyöräilijää polki Vihiluodon Tour de Kidsin - Katso kuvat!

Kuu­si­kym­men­tä pientä pyö­räi­li­jää polki Vi­hi­luo­don Tour de Kidsin - Katso kuvat!

12.06.2022 21:19
Tilaajille
Katso video ja kuvagalleria: Kulta-Ville sai Vihiluodon kyläyhdistykseltä oman pässin – karitsa syntyi samana päivänä Pokan tekemän voittomaalin kanssa

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Kul­ta-Vil­le sai Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tyk­sel­tä oman pässin – karitsa syntyi samana päivänä Pokan tekemän voit­to­maa­lin kanssa

20.03.2022 15:10
Tilaajille