Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vihiluodon kyläyhdistys
Kempeleessä esteettömyysasioissa toimitaan etukenossa, mutta työtä riittää – esteettömiä luontopolkuja luvassa lisää

Kem­pe­lees­sä es­teet­tö­myys­asiois­sa toi­mi­taan etu­ke­nos­sa, mutta työtä riittää – es­teet­tö­miä luon­to­pol­ku­ja luvassa lisää

19.09.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen Vihiluodon luontopolun uusi silta vihittiin käyttöön – kunnanjohtaja Lohi:  "Silta symboloi kylän yhteisöllisyyttä sekä yhteisöjen voimaa"

Kem­pe­leen Vi­hi­luo­don luon­to­po­lun uusi silta vi­hit­tiin käyt­töön – kun­nan­joh­ta­ja Lohi: "Silta sym­bo­loi kylän yh­tei­söl­li­syyt­tä sekä yh­tei­sö­jen voimaa"

10.08.2023 15:00
Tilaajille
Järjestäjät pyytävät anteeksi ajattelemattomuuttaan – Kempeleen Vihiluodon esteettömän luontopolun sillan vihkiäiskahville ei päässyt pyörätuolilla

Jär­jes­tä­jät pyy­tä­vät an­teek­si ajat­te­le­mat­to­muut­taan – Kem­pe­leen Vi­hi­luo­don es­teet­tö­män luon­to­po­lun sillan vih­kiäis­kah­vil­le ei päässyt pyö­rä­tuo­lil­la

10.08.2023 10:35
Tilaajille
Katso video: Rantalakeuden Päällikkö ystävineen viihtyy Vihiluodossa

Katso video: Ran­ta­la­keu­den Pääl­lik­kö ys­tä­vi­neen viihtyy Vi­hi­luo­dos­sa

10.07.2023 11:48
Tilaajille
Katso video: Väki kerääntyi katsomaan Vihiluodon juhannuskokkoa

Katso video: Väki ke­rään­tyi kat­so­maan Vi­hi­luo­don ju­han­nus­kok­koa

25.06.2023 13:00
Tilaajille
Vihiluodossa juhannuspäivänä poltettu juhannuskokko keräsi katselijoita.

Vi­hi­luo­dos­sa ju­han­nus­päi­vä­nä pol­tet­tu ju­han­nus­kok­ko keräsi kat­se­li­joi­ta.

25.06.2023 13:00
Tilaajille
Vihiluotoon tulee taas kesällä 22 lammasta – kävimme katsomassa karitsoja Iissä Päkkilän tilalla

Vi­hi­luo­toon tulee taas kesällä 22 lam­mas­ta – kävimme kat­so­mas­sa ka­rit­so­ja Iissä Päk­ki­län tilalla

09.04.2023 01:14
Tilaajille
Vihiluodon Talvitapahtuma tulevana sunnuntaina – "Pidämme tärkeänä, että tapahtumamme ovat kaikille avoimia, maksuttomia ja turvallisia ilon juhlia, joissa viihtyvät niin lapset kuin aikuisetkin"

Vi­hi­luo­don Tal­vi­ta­pah­tu­ma tu­le­va­na sun­nun­tai­na – "Pi­däm­me tär­keä­nä, että ta­pah­tu­mam­me ovat kai­kil­le avoi­mia, mak­sut­to­mia ja tur­val­li­sia ilon juhlia, joissa viih­ty­vät niin lapset kuin ai­kui­set­kin"

18.03.2023 11:00
Tilaajille
Vihiluodontien vaarallisuus puhuttaa edelleen – kyläläiset vaativat toimintaa lupausten sijaan

Vi­hi­luo­don­tien vaa­ral­li­suus pu­hut­taa edel­leen – ky­lä­läi­set vaa­ti­vat toi­min­taa lu­paus­ten sijaan

21.02.2023 15:00
Tilaajille
Vihiluodon kyläyhdistys on Kempeleen vuoden vammaisystävällisin toimija

Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys on Kem­pe­leen vuoden vam­mais­ys­tä­väl­li­sin toimija

17.02.2023 11:16
Tilaajille
Jäällä taas kelpaa luistella Vihiluodosta Oritkariin ja toisinpäin - Katso video!

Jäällä taas kelpaa luis­tel­la Vi­hi­luo­dos­ta Orit­ka­riin ja toi­sin­päin - Katso video!

13.02.2023 19:26
Vihiluodon retkiluistelureitti on taas käyttökunnossa

Vi­hi­luo­don ret­ki­luis­te­lu­reit­ti on taas käyt­tö­kun­nos­sa

13.02.2023 18:22
Vihiluodon kyläyhdistys varoittaa: Nyt ei kannata mennä Kempeleenlahden luistelu- ja latureitille!

Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys va­roit­taa: Nyt ei kannata mennä Kem­pe­leen­lah­den luis­te­lu- ja la­tu­rei­til­le!

09.02.2023 13:03
Vihiluoto-Oritkari -jääreitin aukaisu on aloitettu – kyläyhdistyksen tavoitteena on saada reitti leveämpänä auki lauantaiksi

Vi­hi­luo­to-Orit­ka­ri -jää­rei­tin aukaisu on aloi­tet­tu – ky­lä­yh­dis­tyk­sen ta­voit­tee­na on saada reitti le­veäm­pä­nä auki lauan­taik­si

01.02.2023 19:15
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaalassa Vihiluodon kyläyhdistys palkittiin Oulun kaupungin Liikuntateko-palkinnolla ja Kempele Vuoden liikuttavin kunta -palkinnolla

Poh­jois-Poh­jan­maan Ur­hei­lu­gaa­las­sa Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys pal­kit­tiin Oulun kau­pun­gin Lii­kun­ta­te­ko-pal­kin­nol­la ja Kempele Vuoden lii­kut­ta­vin kunta -pal­kin­nol­la

28.01.2023 14:17
Vihiluodon ja Oritkarin välille talkoillaan jääreitti ja rengaslatu tänäkin talvena – "Kyllä se palkitsee, kun näkee sen onnellisen ja punaposkisen väenpaljouden"

Vi­hi­luo­don ja Orit­ka­rin välille tal­koil­laan jää­reit­ti ja ren­gas­la­tu tänäkin talvena – "Kyllä se pal­kit­see, kun näkee sen on­nel­li­sen ja pu­na­pos­ki­sen väen­pal­jou­den"

26.12.2022 11:00
Joulupukki kävi jo Vihiluodossa – virittäydy joulutunnelmaan ja katso video!

Jou­lu­puk­ki kävi jo Vi­hi­luo­dos­sa – vi­rit­täy­dy jou­lu­tun­nel­maan ja katso video!

12.12.2022 09:26
Tilaajille
Joulupukki kävi tervehtimässä Vihiluodon lapsia, osa 2.

Jou­lu­puk­ki kävi ter­veh­ti­mäs­sä Vi­hi­luo­don lapsia, osa 2.

12.12.2022 09:29
Joulupukki kävi tervehtimässä Vihiluodon lapsia, osa 1.

Jou­lu­puk­ki kävi ter­veh­ti­mäs­sä Vi­hi­luo­don lapsia, osa 1.

12.12.2022 09:27