Nyt vietetään Muistiviikkoa: Mitä mies ajat­te­lee, kun saa muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin työi­käi­se­nä? Lue kem­pe­le­läi­sen Teuvon tarina

Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan! Katso ai­ka­tau­lut ja ohjeet täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kolumni

"Luon­toar­vo­ja kun­nioit­ta­vaan, vas­tuul­li­seen mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen on tarve ja tahto kai­kil­la", kir­joit­taa Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki Heis­ka­nen

-
Kuva: Heli Rintala
Kuntakuulumisia

Viimeisimmät kaksi kesää ovat olleet Hailuodon matkailussa hyvää aikaa. Hailuoto teki vuonna 2019 päätöksen olla mukana Visit Oulussa. Tämä on tuonut näkyvyyttä Visit Oulun kautta ja siten olemme päässeet osaksi laajempaa matkailutiimiä.

Yhteistyö on tuonut sen hyödyn, mitä halusimmekin. Tehty yhteistyö ei hyödytä pelkästään Hailuotoa, vaan jokainen matkailija, jonka saamme tälle alueelle, käyttää useamman kunnan palveluita.

Visitoulu.fi sivuilla Hailuodon seutusivua ja Hailuotoon liittyvien linkkien sivuja on katseltu tänä vuonna 70 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020, joka sekin oli huippuvuosi.

Tältä näkökannalta ajatellen, sillä mitä Hailuodossa teemme, on merkitystä koko alueen matkailulle.

Hailuodossa tehty työ viestinnän, matkailun ja yrittäjien yhteistyön kehittämisessä näkyy. Kunnan kanavissa 20 suosituinta sivua on matkailuaiheisia ja näiden sivujen käyntimäärät ovat vuodesta 2019 kaksin ja osittain jopa kolminkertaistuneet.

Lisääntynyt sivujen käyttö on kasvattanut merkittävästi käyntejä muillakin sivuilla. Erityisesti tämä on näkynyt hailuotolaisissa yrityksissä ja niiden liiketoiminnan kasvussa. Kävijäennätyksiä on tehty useassa yrityksessä.

Nettisivujen käyntejä analysoitaessa näkyy, että kausi on pidentynyt ja tasoittunut, eikä enää painotu yksittäisiin teräviin huippuihin. Ravintoloiden ja kahviloiden osalta kiinnostus on alkanut jo helmikuulta, mikä antaa merkkejä siitä, että etenemme pikkuhiljaa kohti ympärivuotisuutta matkailussa.

Yksi osa tätä kehitystä on Hailuoto Green & Blue hanke, jossa on kehitelty yhteistuotteita ja yritysten välistä yhteistyötä. Seuraava askel on kohti alueellista yhteistyötä, joka tulee olemaan merkittävä asia koko seudun matkailun kehittymiseksi.

”Kokonaisuudessaan meillä on paljon tehtävää matkailuinfran kehittämisessä ja palveluiden parantamisessa. Olemme kuitenkin hyvällä tiellä, ja kun meillä on asiak­kaat, uskon palveluiden ja infran rakentuvan tarpeita vastaavaksi.”

Hailuodossa kiinnostaa luonto ja reitistöt. Retkeilyreittejä ja -kohteita ei tehdä pelkästään matkailijoille. Ne ovat tärkeä osa paikallisten ja vapaa-ajan asukkaiden vapaa-ajanviettoa ja edistävät osaltaan viihtyvyyttä ja hyvinvointia alueella. Reittien parantaminen lisää kunnan houkuttelevuutta sekä veto- ja pitovoimaa pitkällä aikavälillä.

Hailuoto on vetovoimainen ja uniikki, mutta samaan aikaan herkkä luonto luonnonsuojelualueineen asettaa raamit kehittämiselle. Luontoarvoja kunnioittavaan, vastuulliseen matkailun kehittämiseen on tarve ja tahto kaikilla. Toimiva retkeilyreitistö tukee vastuullista matkailua ja lisää paikallisten asukkaiden luontoliikuntamahdollisuuksia. Hyvät maastomerkinnät ovat turvallisuustekijä ja myös paikallisten pihojen rauhan ja yksityisyyden mahdollistaja, vastakkainasettelu hiipuu, kun matkailijat eivät eksy pihoille.

Hailuodon reitistöjen kehittämisen tavoitteena on yhtenäistää reitit, parantaa niiden saavutettavuutta ja löytää sekä luonnonsuojelun, että maiseman kannalta parhaimmat reitit. Hailuodon historia, kulttuuri, eläimistö, kasvisto sekä maaperä antavat reiteille paljon teemallisia mahdollisuuksia.

Nyt tehtävä reitistötyö on alku. Uskon, että kun teemme laadukkaat, hyvin opastetut ja teemoitetut reitit, niistä saatu positiivinen palaute ja hyvät kokemukset vastuullisesta matkailusta antavat motivaation jatkaa hyväksi havaitulla tiellä.

Kokonaisuudessaan meillä on paljon tehtävää matkailuinfran kehittämisessä ja palveluiden parantamisessa. Olemme kuitenkin hyvällä tiellä ja kun meillä on asiakkaat, uskon palveluiden ja infran rakentuvan tarpeita vastaavaksi. Uusille palveluille on tarve, erityisesti kysyntää on aktiviteetti- ja elämyspalveluille. Yhteistyöllä tämäkin saadaan aikaan.

Yhdessä vastuullisesti.

Aki Heiskanen

Hailuodon kunnanjohtaja