Li­min­ka-Ou­lu -kak­sois­rai­tees­ta laa­di­taan ra­ta­suun­ni­tel­ma - Väy­lä­vi­ras­to aloit­taa suun­nit­te­lun ja maas­to­tut­ki­muk­set

Suunnittelualue alkaa Limingan liikennepaikan eteläpuolelta ja päättyy Oulun liikennepaikalle.

Väylävirasto aloittaa Oulun ja Limingan välille aiotun kaksosraiteen suunnittelun ja maastotutkimukset.
Väylävirasto aloittaa Oulun ja Limingan välille aiotun kaksosraiteen suunnittelun ja maastotutkimukset.
Kuva: Aamulehti

Liminka-Oulu -kaksoisraiteesta laaditaan ratalain mukainen ratasuunnitelma. Suunnittelualue sijaitsee rataosalla Seinäjoki-Oulu.

Suunnittelualue alkaa Limingan liikennepaikan eteläpuolelta ja päättyy Oulun liikennepaikalle.

Liminka-Oulu välille suunnitellaan uusi kaksoisraide. Suunnittelu sisältää myös tarvittavien siltojen, muiden taitorakenteiden ja tarvittavien tie- ja katuyhteyksien suunnittelua.

Väylävirasto on julkaissut kuulutukset suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa .

Suunnittelun edetessä varataan myöhemmin tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta.