Tilaajille

Kai­kil­le avoi­mes­sa hyb­ri­di­ko­kouk­ses­sa käytiin läpi Hai­luo­don tu­le­vai­suut­ta, in­ves­toin­te­ja ja ta­lout­ta

Ensi vuoden investoinneista esitetään maltillisia: 263 000 euroon sisältyisi muun muassa Sunikarin sataman kunnostus ja Saarenkartanon aurinkopaneelien asentaminen.

Hailuoto
-
Kuva: vesa joensuu

Ensi vuoden talousarviota sekä talous- ja investointisuunnitelmaa Elinvoimainen saari -palvelualueen osalta esiteltiin Elävä saari -valiokunnalle tiistaina. Hybridikokous oli kuntalaisille avoin.

Hailuodon vuoden 2022 talousarvion tavoitteena on nollatulos, joten raamit pidetään tiukkana: investointeja kaavaillaan tehtäväksi 263 000 euron edestä. Käyttötalouden tietoja ja vuosikatetta ei ollut vielä käytettävissä investointeja suunniteltaessa.