Jätteenkäsittely
Kyläläiset vastustivat, kunnatkin olivat varauksellisia: Isape Oy ei saanut ympäristölupaa Juurussuolle  – ympäristölupahakemus kaatui Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnassa äänin 6-2

Ky­lä­läi­set vas­tus­ti­vat, kun­nat­kin olivat va­rauk­sel­li­sia: Isape Oy ei saanut ym­pä­ris­tö­lu­paa Juu­rus­suol­le – ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus kaatui Oulun seudun ym­pä­ris­tö­toi­mi -lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­nas­sa äänin 6-2

19.10.2021 11:25
Tilaajille
Haurukylän kiertotalouskylästä tehdyt valitukset hylättiin – alueen infran suunnitteleminen alkaa välittömästi

Hau­ru­ky­län kier­to­ta­lous­ky­läs­tä tehdyt va­li­tuk­set hy­lät­tiin – alueen infran suun­nit­te­le­mi­nen alkaa vä­lit­tö­mäs­ti

07.10.2021 09:01
Tilaajille
Kempeleläinen Isape haluaisi käsitellä purkumateriaalinsa lähellä niiden syntypaikkaa, mutta Juurussuon asukkaat sekä Kempeleen ja Tyrnävän kunnat suhtautuvat asiaan varauksella – “Jossain nämä on käsiteltävä”, perustelee yrittäjä Sami Isola

Kem­pe­le­läi­nen Isape ha­luai­si kä­si­tel­lä pur­ku­ma­te­riaa­lin­sa lähellä niiden syn­ty­paik­kaa, mutta Juu­rus­suon asuk­kaat sekä Kem­pe­leen ja Tyr­nä­vän kunnat suh­tau­tu­vat asiaan va­rauk­sel­la – “Jos­sain nämä on kä­si­tel­tä­vä”, pe­rus­te­lee yrit­tä­jä Sami Isola

10.12.2020 12:00
Tilaajille