Tilaajille

Hai­luo­to­lais­met­säs­tä­jät huo­lis­saan hir­ven­met­säs­tyk­ses­tä tu­le­val­la luon­non­suo­je­lu­alueel­la – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan hirviä saisi ase­tus­luon­nok­sen mukaan met­säs­tää kuten en­nen­kin

Hailuoto
Hailuotolaiset metsästäjät ovat huolissaan perustettavien luonnonsuojelualueiden vaikutuksesta hirvenmetsästykseen. Metsähallituksesta kerrotaan, että myös koirien avulla tapahtuva hirvenmetsästys on luvallista.
Hailuotolaiset metsästäjät ovat huolissaan perustettavien luonnonsuojelualueiden vaikutuksesta hirvenmetsästykseen. Metsähallituksesta kerrotaan, että myös koirien avulla tapahtuva hirvenmetsästys on luvallista.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Hailuotolaismetsästäjät ovat huolissaan. Valtion omistuksessa oleville Natura 2000 -alueille ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita. Natura-alueet sijaitsevat pirstaleisesti eri puolilla saarta ja ne muodostaisivat yhteensä noin 1 300 hehtaarin suojelualueen. Vesialueineen luonnonsuojelualueen kokonaispinta-ala olisi noin 5 700 hehtaaria.

Hailuodon metsästysseuran puheenjohtaja Hannu Viitaluoma sanoo, että valtioneuvoston asetusluonnos vaikuttaa ensilukemalta hyvältä. Siinä luvataan, että luonnonsuojelualueella saa metsästää hirveä, jänistä, rusakkoa sekä pienpetoja ja metsäkanalintuja rajoitetusti.