Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumni

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki: "Työyh­tei­sö toimii par­haim­mil­laan pei­li­nä, joka antaa meille mah­dol­li­suu­den tar­kas­tel­la it­seäm­me toi­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta"

Hailuoto

Hailuodon tekemä työ on ollut esillä valtakunnallisesti.

-
Kuva: Heli Rintala

Muutama viikko sitten Hailuodon kunta sai valtakunnallista mediahuomiota työhyvinvoinnin eteen tekemästään työstä.

Asia uutisoitiin laajasti Ylen sivustoilla ja nähtiin inserttinä Ylen A-Studiossa. Juttu oli hienosti tehty, siinä tuotiin laajasti esille Hailuotoa hyvinvointia tukevana ympäristönä ja kuntana, joka haluaa luoda työhyvinvointia tukevan ja edistävän työskentely-ympäristön työntekijöilleen.

Työtä asian suhteen on edelleen tehtävänä, mutta olemme hyvällä tiellä kohti lopullista päämäärää. Päämääränä on pystyä jossain kohtaa sanomaan, että työskentely Hailuodon kunnassa on tehnyt meistä parempia ihmisiä. Se on iso tavoite ja asettaa paljon vaatimuksia niin työlle sisällöllisesti, kuin myös työyhteisön ihmissuhteiden toimivuudelle.

Päästäksemme päämäärään meidän on koettava turvallisuuden tunnetta ja luottamusta toisiimme. Sen jälkeen meillä on uskallus tuoda avoimesti käsittelyyn ne asiat, jotka kulloinkin ovat tärkeitä ja vaativat toimenpiteitä. Silloin pystymme myös kohtaamaan toisemme ja antamaan palautetta.

Työyhteisö toimii parhaimmillaan peilinä, joka antaa meille mahdollisuuden tarkastella itseämme toisesta näkökulmasta.

Työhyvinvoinnin edistäminen on konkreettista tekemistä, mutta siihen liittyy paljon henkisiä ominaisuuksia. Nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä. Konkreettisen tekemisen kautta henkinen tila alkaa muuttua ja muutosta tuetaan vahvistamalla tekemistä. Isot asiat eivät tapahdu hetkessä ja yhtä asiaa tekemällä.

Hailuodon työhyvinvoinnin edistämistyössä huomiota on kiinnitetty laaja-alaisesti moniin asioihin, kuten palaverikäytänteisiin, johtamisajattelun kirkastamiseen, yhteiseen toimintatapaan, varhaiseen puuttumiseen, työn sujuvoittamiseen, vuorovaikutukseen sekä työhyvinvointiohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen.

Tunne, jota tällä tavoittelemme, on seesteisyys. Minulle seesteisyys tarkoittaa, että asiat ovat hallinnassa ja olemme hyvässä tasapainossa ottamaan vastaan uusia haasteita, joita nykyajan työelämä säännöllisesti tuo eteemme.

Kaikki perustuu kuitenkin siihen, että ihmiset voivat hyvin yksilöinä, omassa elämässään. Työhyvinvointiryhmämme keskeinen ohjenuora on ollut se, miten voimme työnantajana tukea työntekijöidemme hyvinvointia heidän omassa elämässään.

Työhyvinvointiryhmämme työntekijäjäsenet ovat keränneet omista työyhteisöstään ideoita asioista, jotka työntekijät kokevat itselleen tärkeiksi. Näiden asioiden pohjalta sitten luomme hyvinvointiohjelmamme tulevalle vuodelle.

Uskon, että kaikilla näillä positiivisilla asioilla on iso merkitys. Ne antavat meille paljon hyvää tuulta kohti tulevaisuutta ja voimavaroja ratkaista eteen tulevat asiat!

Yhdessä vastuullisesti.

Aki Heiskanen

Hailuodon kunnanjohtaja