Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Hai­luo­don kiinteä yhteys sai vuosia odo­te­tun ve­si­lu­van – Vaasan hal­lin­to-oi­keus hylkäsi ve­si­lu­vas­ta tehdyn va­li­tuk­sen

Hailuodon kiinteä yhteys tulee koostumaan kahdesta sillasta ja pengertiestä. Havainnekuva Hailuotoon menevästä Huikun sillasta.
Hailuodon kiinteä yhteys tulee koostumaan kahdesta sillasta ja pengertiestä. Havainnekuva Hailuotoon menevästä Huikun sillasta.
Kuva: Väylävirasto

Hailuodon kiinteä yhteys on saanut viimeisenkin rakentamiseen tarvittavan luvan. Vaasan hallinto-oikeus antoi torstaina päätöksen, jolla se kumosi kiinteän yhteyden vesiluvasta tehdyt valitukset.

Päätöksessään hallinto-oikeus toteaa hylkäävänsä valituksen suurimmalta osin. Hallinto-oikeus muutti kuitenkin aluehallintoviraston myöntämää lupaa luontovaikutusten seurannan osalta.

Aiemmin luvassa todettiin, että kiinteän yhteyden luontovaikutuksia on seurattava vuoden 2029 loppuun saakka. Hallinto-oikeus tarkensi kuitenkin päätöstä niin, että seurannan pohjalta on tehtävä lokakuun 2029 loppuun mennessä suunnitelma, miten yhteyden luontovaikutuksia seurataan jatkossa.

Valituksessa vedottiin puutteelliseen ympäristövaikutusten arviointiin

Hailuotoon suunniteltu kiinteä yhteys on odottanut vesilupaa jo useamman vuoden ajan. Aluehallintovirasto myönsi vesiluvan vuonna 2019, mutta siitä tehtiin valitus Vaasan hallinto-oikeuteen keväällä 2020.

Vesiluvasta tehdyn valituksen jätti Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri.

Valituksessaan Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri totesi pitävänsä ympäristövaikutusten arviointia puutteellisena. Se vetosi muun muassa siihen, että kiinteän yhteyden vaikutuksia on arvioitu vain Oulunsalon Riutunkarin ja Hailuodon Huikun väliseltä matkalta ja niiden välittömästä läheisyydestä.

Luonnonsuojeluliiton mukaan ympäristövaikutuksia olisi tullut arvioida laajemmin koko Hailuodon saaren, Hailuodon kulttuuriympäristön ja saaren luonnon osalta. Valituksessa nostetaan esiin se, kuinka lisääntyvä liikenne ja rakentaminen voivat aiheuttaa haittaa Hailuodon ympäristölle.

Hallinto-oikeuden mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei oltu suoritettu olennaisesti puutteellisesti, vaikka hankkeen vaikutuksista onkin toimitettu myöhemmin tarkempia tietoja. Lisäksi oikeuden mukaan kiinteän yhteyden vaikutusalue on selvitetty riittävän kattavasti.

Myös Natura-vaikutusarviointi oli hallinto-oikeuden mielestä tehty riittävällä laajuudella. Hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, ettei hanke heikennä merkittävästi alueella olevien Natura-alueiden luonnonarvoja, kun lupapäätöksessä määrätyt lieventämistoimet toteutetaan.

Valituksessa nostettiin esiin myös kiinteän yhteyden vaikutukset maisemaan ja vesillä liikkumiseen. Oikeus totesi, että hanke haittaa jonkin verran liikkumista vesistössä pengertien lähialueella, mutta haittaa ei voida pitää merkittävänä. Myöskään maisemahaittaa hallinto-oikeus ei pitänyt yleisesti merkittävänä.

Viimeisiä lupia on odoteltu jo vuosikausia

Hailuotoon suunniteltu kiinteä yhteys on odottanut vesilupaa jo useamman vuoden ajan. Aluehallintovirasto myönsi vesiluvan vuonna 2019, mutta siitä tehtiin valitus Vaasan hallinto-oikeuteen keväällä 2020.

Vaikka kiinteän yhteyden rakentaminen on odotellut lupaprosessien valmistumista, on tulevia rakennustöitä valmisteltu vuosien mittaan.

Marraskuussa Rantalakeus uutisoi, että Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den val­mis­te­lu etenee maan­tie­toi­mi­tuk­seen. Tuolloin odoteltiin vielä tietoa vesiluvan kohtalosta. Maantietoimituksella mahdollistetaan valmistelevien töiden aloittaminen ensi keväänä.

Ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueen suunnitteluyksikön päällikkö Risto Leppänen on oikeuden päätöksestä mielissään. Hän kommentoi asiaa tiedotteessa.

– Olemme tyytyväisiä, että hanke vihdoinkin pääsee etenemään lukuisten kaavoitus- ja tiensuunnitteluvaiheisiin liittyvien valitusprosessien jälkeen. Hanke on erittäin tärkeä liikenteen palvelutason turvaamiseksi.

Hailuodon kiinteä yhteys toteutetaan allianssimallilla. Allianssin etuna on, että vesiluvasta tehdyn valituksen käsittelyaika on voitu hyödyntää hankkeen kehitystyössä. Kehitysvaiheen työskentely käynnistettiin, kun allianssi muodostettiin keväällä 2022, ja se jatkuu edelleen. Hallinto-oikeuden päätökseen on mahdollista hakea valituslupaa Korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

– Jatkamme meneillään olevaa kehitystyötä ja rakentamissuunnittelua. Mikäli jatkovalitusta ei tule, hankkeen toteuttamisvaiheeseen päästään siirtymään mahdollisesti keväällä 2023, arvioi hankkeen projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta.

Yhteyden rakentamisen on arvioitu kestävän noin kolme vuotta.

Hailuodon kiinteä yhteys tulee valmistuessaan korvaamaan nykyisen lauttayhteyden. Sen pituus on noin 8,4 kilometriä, joka sisältää pengertieosuuden ja Hiukun ja Riutun noin 750 metriä pitkät sillat.

Hankkeen kustannusarvioksi on viimeksi esitetty 96 miljoonaa euroa. Rakentamisen arvioidaan vievän kolme vuotta.

Liikenteen käyttöön uusi kiinteä yhteys tulee aikaisintaan vuoden 2025 lopulla.

EDIT 29.12.2022 kello 10.36. Juttuun lisätty Elyn ja Väyläviraston kommentit.