Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vuokra-asunnot
Sotainvalidien palvelutalo Jussila kunnan omistukseen? – Limingassa etsitään aktiivisesti kumppaneita uusien senioriasuntojen rakentamiseksi

So­ta­in­va­li­dien pal­ve­lu­ta­lo Jussila kunnan omis­tuk­seen? – ­Li­min­gas­sa et­si­tään ak­tii­vi­ses­ti kump­pa­nei­ta uusien se­nio­ri­asun­to­jen ra­ken­ta­mi­sek­si

22.08.2023 13:00
Tilaajille
Lakeudella pulaa vuokra-asunnoista – toisella asunnonhakukierroksella Markolla tärppäsi nopeasti

La­keu­del­la pulaa vuok­ra-asun­nois­ta – toi­sel­la asun­non­ha­ku­kier­rok­sel­la Mar­kol­la tärp­pä­si no­peas­ti

02.02.2022 06:00
Tilaajille
Vuokra-asuntojen kysyntää kasvaa opiskelijoiden muuttaessa – asuntoa vuokratessaan kannattaa olla tarkkana, ja viat on suositeltavaa kirjata ylös sekä kuvata yhdessä vuokranantajan kanssa

Vuok­ra-asun­to­jen ky­syn­tää kasvaa opis­ke­li­joi­den muut­taes­sa – asuntoa vuok­ra­tes­saan kan­nat­taa olla tark­ka­na, ja viat on suo­si­tel­ta­vaa kirjata ylös sekä kuvata yhdessä vuok­ran­an­ta­jan kanssa

16.07.2021 09:11
Tilaajille
Lumijoen kunnassa vuokra-asuntojen käyttöaste on yli 90 prosenttia ympäri vuoden – Krooniseen asuntopulaan helpotusta tuo uusi rivitalo, jota aletaan rakentaa tänä kesänä

Lu­mi­joen kun­nas­sa vuok­ra-asun­to­jen käyt­tö­as­te on yli 90 pro­sent­tia ympäri vuoden – Kroo­ni­seen asun­to­pu­laan hel­po­tus­ta tuo uusi ri­vi­ta­lo, jota aletaan ra­ken­taa tänä kesänä

09.07.2021 14:11
Tilaajille
Lumijoen valtuusto myönsi miljoonan euron takauksen rivitalohankkeelle - Rivitaloprojektin urakoitsijaksi valittiin kilpailutuksessa Rakennusliike Aresa Oy

Lu­mi­joen val­tuus­to myönsi mil­joo­nan euron ta­kauk­sen ri­vi­ta­lo­hank­keel­le - Ri­vi­ta­lo­pro­jek­tin ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin kil­pai­lu­tuk­ses­sa Ra­ken­nus­lii­ke Aresa Oy

02.06.2021 15:03
Tilaajille