Juuri nyt: Viikon kes­tä­neen kuo­hun­nan päätös: Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja eroaa

Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Ran­ta­la­keu­des­sa, tee il­moi­tus tästä.

Vapaaehtoistyö
Talkootyöllä kerätty palkka ropisee yhteiseen laariin – Maija-Liisa ja Reijo ovat huhkineet Perunamarkkinoilla vuodesta toiseen

Tal­koo­työl­lä kerätty palkka ropisee yh­tei­seen laariin – Mai­ja-Lii­sa ja Reijo ovat huh­ki­neet Pe­ru­na­mark­ki­noil­la vuo­des­ta toiseen

24.09.2021 14:00
Tilaajille
Punaisen Ristin toiminnalle uutta buustia Limingassa – monenlaisia kursseja on jo käynnistynyt ja lisää on tulossa

Pu­nai­sen Ristin toi­min­nal­le uutta buustia Li­min­gas­sa – mo­nen­lai­sia kurs­se­ja on jo käyn­nis­ty­nyt ja lisää on tulossa

09.09.2021 18:00
Tilaajille
Hailuodossa kesänsä viettävä Yari Piekkola jäi eläkkeelle jo 34-vuotiaana: "Kaikilla ihmisillä ei ole uskallusta elää haluamaansa elämää"

Hai­luo­dos­sa kesänsä viet­tä­vä Yari Piek­ko­la jäi eläk­keel­le jo 34-vuo­tiaa­na: "Kai­kil­la ih­mi­sil­lä ei ole us­kal­lus­ta elää ha­lua­maan­sa elämää"

12.08.2021 14:00
Tilaajille
Bingo! Limingan Vanhustenkotiyhdistyksen bingopäivässä hymy on herkässä – Tarja Panuma on vetänyt asukkaille viikoittaista kokoontumista jo kahdeksan vuoden ajan: "Heistä on tullut minun äitejä ja isiä"

Bingo! Li­min­gan Van­hus­ten­ko­ti­yh­dis­tyk­sen bin­go­päi­väs­sä hymy on her­käs­sä – Tarja Panuma on vetänyt asuk­kail­le vii­koit­tais­ta ko­koon­tu­mis­ta jo kah­dek­san vuoden ajan: "Heistä on tullut minun äitejä ja isiä"

12.08.2021 11:00
Tilaajille
Roomassa syntynyt ja kasvanut Sandra Marcelletti opiskeli suomea, jotta ymmärtäisi Suomen talvi- ja jatkosodan aikaisia dokumentteja ja voisi tehdä aiheesta gradunsa - "Vieläkään ei laita ketsuppia pastaan enkä ananasta pitsaan"

Roo­mas­sa syn­ty­nyt ja kas­va­nut Sandra Mar­cel­let­ti opis­ke­li suomea, jotta ym­mär­täi­si Suomen talvi- ja jat­ko­so­dan ai­kai­sia do­ku­ment­te­ja ja voisi tehdä ai­hees­ta gra­dun­sa - "Vie­lä­kään ei laita ket­sup­pia pastaan enkä ana­nas­ta pit­saan"

01.05.2021 19:00
Tilaajille
Ajax-Sarkkirannan uutena puheenjohtajana aloittanut Antti Näykki uskoo seuran kasvuun olevan paljon potentiaalia –jalkapallo kiinnostaa, varsinkin jos Suomen maajoukkue menestyy

Ajax-Sark­ki­ran­nan uutena pu­heen­joh­ta­ja­na aloit­ta­nut Antti Näykki uskoo seuran kasvuun olevan paljon po­ten­tiaa­lia –jal­ka­pal­lo kiin­nos­taa, var­sin­kin jos Suomen maa­jouk­kue me­nes­tyy

19.01.2021 18:03
Tilaajille
Monta tapaa tehdä hyvää – viisivuotias LC Kempele Aurora on toteuttanut palvelutehtäväänsä myös korona-aikana
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Monta tapaa tehdä hyvää – vii­si­vuo­tias LC Kempele Aurora on to­teut­ta­nut pal­ve­lu­teh­tä­vään­sä myös ko­ro­na-ai­ka­na

22.12.2020 09:51
Tilaajille