Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Vanhat rakennukset
Lakeuden alueella oli ennen noin 300 tuulimyllyä, mutta jäljellä on enää 11 – Temmeksen ainoan tuulimyllyn varpaiden ja jalustan restaurointityö valmistuu tällä viikolla

La­keu­den alueel­la oli ennen noin 300 tuu­li­myl­lyä, mutta jäl­jel­lä on enää 11 – Tem­mek­sen ainoan tuu­li­myl­lyn var­pai­den ja ja­lus­tan res­tau­roin­ti­työ val­mis­tuu tällä vii­kol­la

14.12.2021 17:00
Tilaajille
Esa antoi Sillankorvalle uuden elämän – Erkin ja Reinon kanssa hän kunnosti perinteikkään rakennuksen vuokrattavaksi muille: "Tämä on keskellä kylää oleva ainutlaatuinen pihapiiri, josta on hieno näkymä joelle"

Esa antoi Sil­lan­kor­val­le uuden elämän – Erkin ja Reinon kanssa hän kun­nos­ti pe­rin­teik­kään ra­ken­nuk­sen vuok­rat­ta­vak­si muille: "Tämä on kes­kel­lä kylää oleva ai­nut­laa­tui­nen pi­ha­pii­ri, josta on hieno näkymä joelle"

29.10.2021 18:00
Tilaajille
Hailuodon Keskiniemen pookin kunto selvitetään ensi vuonna – se vaatisi lähivuosina kunnostusta, samoin Laitakarin pooki

Hai­luo­don Kes­ki­nie­men pookin kunto sel­vi­te­tään ensi vuonna – se vaatisi lä­hi­vuo­si­na kun­nos­tus­ta, samoin Lai­ta­ka­rin pooki

27.10.2021 14:00
Tilaajille
Katso kuvat: Limingassa sijaitseva Foudilan vanha käräjätalo saa Rantalan perheen käsissä uuden elämän: " Ei tämmöistä voi suositella kaikille"

Katso kuvat: Li­min­gas­sa si­jait­se­va Fou­di­lan vanha kä­rä­jä­ta­lo saa Ran­ta­lan perheen käsissä uuden elämän: " Ei täm­möis­tä voi suo­si­tel­la kai­kil­le"

23.06.2021 15:00
Tilaajille
Sinisen talon tarjoukset käsittelyyn huhtikuussa – taloon on ideoitu muun muassa matkailu- ja yrityskäyttöä

Sinisen talon tar­jouk­set kä­sit­te­lyyn huh­ti­kuus­sa – taloon on ideoitu muun muassa mat­kai­lu- ja yri­tys­käyt­töä

30.03.2021 14:00
Tilaajille
Egenland sai ihastumaan Varjakansaareen – Remontoitava ei lopu ihan hetkessä saaren huvilan ja Ailaston  uusilta omistajilta

Egen­land sai ihas­tu­maan Var­ja­kan­saa­reen – Re­mon­toi­ta­va ei lopu ihan het­kes­sä saaren huvilan ja Ai­las­ton uusilta omis­ta­jil­ta

06.03.2021 18:54
Tilaajille
Päätoimittaja-Sauli toivoo Limingan historialliselle siniselle talolle järkevää jatkokäyttöä – "Olennaista on, että arvokas rakennus säilyy tuleville sukupolville"
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li toivoo Li­min­gan his­to­rial­li­sel­le si­ni­sel­le talolle jär­ke­vää jat­ko­käyt­töä – "O­len­nais­ta on, että arvokas ra­ken­nus säilyy tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le"

09.12.2020 06:11 1
Tilaajille