tuloveroprosentti
Marjaniemen konttivessaa vatvotaan yhä – nyt selvitellään juridiikkaa

Mar­ja­nie­men kont­ti­ves­saa vat­vo­taan yhä – nyt sel­vi­tel­lään ju­ri­diik­kaa

11.11.2021 20:18
Tilaajille
Kempele säilyttää tulo- ja kiinteistöverotuksen nykyisellään – Tuloverosta valtuusto äänesti: "Veronkorotus nähdään peikkona"

Kempele säi­lyt­tää tulo- ja kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen ny­kyi­sel­lään – Tu­lo­ve­ros­ta val­tuus­to ää­nes­ti: "Ve­ron­ko­ro­tus nähdään peik­ko­na"

09.11.2020 17:59
Tilaajille
Kempeleen kunnanhallitus päätyi äänestyksen jälkeen esittämään valtuustolle verotuksen säilyttämistä nykytasolla – yhden tuloveroprosentin nosto toisi kunnalle noin kolme miljoonaa lisäeuroa

Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus päätyi ää­nes­tyk­sen jälkeen esit­tä­mään val­tuus­tol­le ve­ro­tuk­sen säi­lyt­tä­mis­tä ny­ky­ta­sol­la – yhden tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin nosto toisi kun­nal­le noin kolme mil­joo­naa li­sä­eu­roa

03.11.2020 10:19
Tilaajille