Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talvi
Alkava viikko tuo lakeudelle pilvipoutaisia päiviä pikkupakkasessa

Alkava viikko tuo la­keu­del­le pil­vi­pou­tai­sia päiviä pik­ku­pak­ka­ses­sa

30.10.2023 09:00
Tilaajille
Perämeri sai ensimmäiset jäät: ”Sinne ei ole vielä menemistä”

Pe­rä­me­ri sai en­sim­mäi­set jäät: ”Sinne ei ole vielä me­ne­mis­tä”

27.10.2023 11:00
Tilaajille
Suomalainen talvi ja kulttuuri näyttäytyivät espanjalaisvieraille parhaimmillansa – Limingan lukion vieraat pääsivät muun muassa lumikylpyyn

Suo­ma­lai­nen talvi ja kult­tuu­ri näyt­täy­tyi­vät es­pan­ja­lais­vie­rail­le par­haim­mil­lan­sa – Li­min­gan lukion vieraat pää­si­vät muun muassa lu­mi­kyl­pyyn

06.03.2023 10:01
Tilaajille
Markkuulla vietettiin talvitapahtumaa muun muassa mäenlaskun merkeissä – katso video!

Mark­kuul­la vie­tet­tiin tal­vi­ta­pah­tu­maa muun muassa mäen­las­kun mer­keis­sä – katso video!

27.02.2023 12:43
Tilaajille
Sunnuntaina Tupoksessa voi tehdä vaikka lumienkeleitä – perinteiseen talvitapahtumaan odotetaan jopa viittäsataa kävijää

Sun­nun­tai­na Tu­pok­ses­sa voi tehdä vaikka lu­mi­en­ke­lei­tä – pe­rin­tei­seen tal­vi­ta­pah­tu­maan odo­te­taan jopa viit­tä­sa­taa kävijää

23.02.2023 18:00
Tilaajille
Mikä on paras väline umpihankeen? Näin valitset oikeat varusteet hoidettujen reittien ulkopuolelle

Mikä on paras väline um­pi­han­keen? Näin va­lit­set oikeat va­rus­teet hoi­det­tu­jen reit­tien ul­ko­puo­lel­le

12.02.2023 11:00
Tilaajille
Keskiviikko on vuoden lyhin päivä: Talvipäivänseisauksesta valon määrä alkaa taas kasvaa

Kes­ki­viik­ko on vuoden lyhin päivä: Tal­vi­päi­vän­sei­sauk­ses­ta valon määrä alkaa taas kasvaa

21.12.2022 17:28
Maanteiden talvihoitokausi käynnistyy – jatkossa yksityistie- tai katuliittymän hoito kuuluu liittymän omistajalle maantien reunaan saakka

Maan­tei­den tal­vi­hoi­to­kau­si käyn­nis­tyy – jat­kos­sa yk­si­tyis­tie- tai ka­tu­liit­ty­män hoito kuuluu liit­ty­män omis­ta­jal­le maan­tien reunaan saakka

31.10.2022 18:00
Tilaajille
Tiina päätti torjua tulevan talven tuomaa melankoliaa talkkunalla ja lampaanpäällä
Kolumni

Tiina päätti torjua tulevan talven tuomaa me­lan­ko­liaa talk­ku­nal­la ja lam­paan­pääl­lä

26.10.2022 06:00
Tilaajille
Nastarenkaat yliedustettuna talvikauden kuolonkolareissa – "Ennakoiva ja maltillinen ajotapa on selkeästi talvirengastyyppiä tärkeämpi turvallisuustekijä talviliikenteessä"

Nas­ta­ren­kaat yli­edus­tet­tu­na tal­vi­kau­den kuo­lon­ko­la­reis­sa – "En­na­koi­va ja mal­til­li­nen ajotapa on sel­keäs­ti tal­vi­ren­gas­tyyp­piä tär­keäm­pi tur­val­li­suus­te­ki­jä tal­vi­lii­ken­tees­sä"

25.10.2022 06:00
Pakkaslukema on vain yksi osa: Nämä kolme muuta seikkaa vaikuttavat siihen, miten kylmältä ilma tuntuu – Kylmyystutkija kertoo, miten kylmää oppii sietämään

Pak­kas­lu­ke­ma on vain yksi osa: Nämä kolme muuta seikkaa vai­kut­ta­vat siihen, miten kyl­mäl­tä ilma tuntuu – Kyl­myys­tut­ki­ja kertoo, miten kylmää oppii sie­tä­mään

03.04.2022 06:00
Tilaajille
Katot voivat sortua painavan lumikuorman alla maatiloilla

Katot voivat sortua pai­na­van lu­mi­kuor­man alla maa­ti­loil­la

05.03.2022 15:00
Tilaajille
Pieni makupala perhepäivähoitajan arjesta – "Lumet puhdistettiin kiveltä ja voi miten hellästi lapset sitten silittelivät kiveä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pieni ma­ku­pa­la per­he­päi­vä­hoi­ta­jan arjesta – "Lumet puh­dis­tet­tiin kiveltä ja voi miten hel­läs­ti lapset sitten si­lit­te­li­vät kiveä"

24.02.2022 11:22
Tilaajille
Luminen tervehdys Limingasta! Tältä näyttää keskustassa lumivallien keskellä

Luminen ter­veh­dys Li­min­gas­ta! Tältä näyttää kes­kus­tas­sa lu­mi­val­lien kes­kel­lä

23.02.2022 07:39
Tilaajille
Auton moottorin esilämmityksen tärkeys korostuu pakkasilla: "On hyvä muistaa, että esilämmityksellä säästää myös rahaa"

Auton moot­to­rin esi­läm­mi­tyk­sen tärkeys ko­ros­tuu pak­ka­sil­la: "On hyvä muis­taa, että esi­läm­mi­tyk­sel­lä säästää myös rahaa"

23.12.2021 06:00
Tilaajille
Timpuri ei hytise työmaalla, vaikka pakkanen paukkuu, tuuli ulvoo ja lunta sataa – kävimme tutustumassa Limingan uudella kerrostalotyömaalla töiden etenemiseen

Timpuri ei hytise työ­maal­la, vaikka pak­ka­nen pauk­kuu, tuuli ulvoo ja lunta sataa – kävimme tu­tus­tu­mas­sa Li­min­gan uudella ker­ros­ta­lo­työ­maal­la töiden ete­ne­mi­seen

09.03.2021 12:36
Tilaajille
Miksi osa auraajista jättää aurausvallin tonttiliittymän eteen? Kunnan mukaan toisinkin saa tehdä, kunhan lisäkustannuksia ei synny eikä aurausaikataulu veny

Miksi osa au­raa­jis­ta jättää au­raus­val­lin tont­ti­liit­ty­män eteen? Kunnan mukaan toi­sin­kin saa tehdä, kunhan li­sä­kus­tan­nuk­sia ei synny eikä au­raus­ai­ka­tau­lu veny

04.03.2021 13:01
Tilaajille
Rantalakeuden TET-harjoittelijat Anni ja Kaisa kuvasivat talvista tunnelmaa Limingassa

Ran­ta­la­keu­den TET-har­joit­te­li­jat Anni ja Kaisa ku­va­si­vat tal­vis­ta tun­nel­maa Li­min­gas­sa

03.03.2021 10:23
Tilaajille
Yhdeksänvuotias tyrnäväläinen Oliver innosti kaverinsa lumitöihin – parin viikon aikana lasten lumipartio on auttanut pyyteettömästi monta naapuria

Yh­dek­sän­vuo­tias tyr­nä­vä­läi­nen Oliver innosti ka­ve­rin­sa lu­mi­töi­hin – parin viikon aikana lasten lu­mi­par­tio on aut­ta­nut pyy­teet­tö­mäs­ti monta naa­pu­ria

01.03.2021 12:00
Tilaajille