Sotaveteraanit
Katso video: Tänään juhlittiin kansallista veteraanipäivää – myös Limingassa laskettiin seppeleet sankarivainajien muistomerkille

Katso video: Tänään juh­lit­tiin kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää – myös Li­min­gas­sa las­ket­tiin sep­pe­leet san­ka­ri­vai­na­jien muis­to­mer­kil­le

27.04.2022 16:11
Tilaajille
Kansallista veteraanipäivää juhlittiin lakeuden kunnissa

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää juh­lit­tiin la­keu­den kun­nis­sa

27.04.2022 15:54
Tilaajille
Itsenäisyytemme tähden – runo, joka löytyi jo edesmenneen sotaveteraanin papereiden joukosta
Mielipidekirjoitus

It­se­näi­syy­tem­me tähden – runo, joka löytyi jo edes­men­neen so­ta­ve­te­raa­nin pa­pe­rei­den jou­kos­ta

27.04.2022 06:00
Lumijoella laskettiin Kansallisen veteraanipäivän seppele vapaussotureiden ja viime sodissa kaatuneiden muistomerkille – Lumijoella ei ole enää yhtään sotaveteraania elossa

Lu­mi­joel­la las­ket­tiin Kan­sal­li­sen ve­te­raa­ni­päi­vän seppele va­paus­so­tu­rei­den ja viime sodissa kaa­tu­nei­den muis­to­mer­kil­le – Lu­mi­joel­la ei ole enää yhtään so­ta­ve­te­raa­nia elossa

27.04.2021 14:34
Tilaajille
Limingan-Lumijoen sotaveteraaniyhdistys haki ansiomitalin entiselle Limingan kirkkoherralle –"Veteraanit pitivät sinua odotettuna, tykättynä ja haluttuna vieraana"

Li­min­gan-Lu­mi­joen so­ta­ve­te­raa­ni­yh­dis­tys haki an­sio­mi­ta­lin en­ti­sel­le Li­min­gan kirk­ko­her­ral­le –"­Ve­te­raa­nit pitivät sinua odo­tet­tu­na, ty­kät­ty­nä ja ha­lut­tu­na vie­raa­na"

09.12.2020 13:16
Tilaajille
Arkistosta: Liminkalainen Lauri Sangi oli jatkosodassa kivenlohkareen takana suojassa, ja kun osuma tuli, ei kiven toisella puolella ollutta kerimäkeläispoikaa enää ollut

Ar­kis­tos­ta: Li­min­ka­lai­nen Lauri Sangi oli jat­ko­so­das­sa ki­ven­loh­ka­reen takana suo­jas­sa, ja kun osuma tuli, ei kiven toi­sel­la puo­lel­la ollutta ke­ri­mä­ke­läis­poi­kaa enää ollut

05.12.2020 19:01
Tilaajille
Liminganlahden alakoululaiset tehtailivat itsenäisyyspäivän kunniaksi joutsenkortteja ikäihmisille reilut sata kappaletta – voisiko tästä syntyä Liminkaan uusi perinne?

Li­min­gan­lah­den ala­kou­lu­lai­set teh­tai­li­vat it­se­näi­syys­päi­vän kun­niak­si jout­sen­kort­te­ja ikä­ih­mi­sil­le reilut sata kap­pa­let­ta – voisiko tästä syntyä Li­min­kaan uusi pe­rin­ne?

05.12.2020 15:00
Tilaajille
Sauli toteaa päässeensä elämässään helpolla: "En voisi kuvitella millaista olisi odottaa juoksuhaudassa ase kädessä lähestyvää vihollista tai kotirintamalla miettiä epätietoisena rintamalla olevien kohtaloa"
Kolumni

Sauli toteaa pääs­seen­sä elä­mäs­sään hel­pol­la: "En voisi ku­vi­tel­la mil­lais­ta olisi odottaa juok­su­hau­das­sa ase kädessä lä­hes­ty­vää vi­hol­lis­ta tai ko­ti­rin­ta­mal­la miettiä epä­tie­toi­se­na rin­ta­mal­la olevien koh­ta­loa"

02.12.2020 05:10
Tilaajille