Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sisäilma
Lumilyhdyn sisäilmaan haetaan ratkaisuja – ensimmäiset toimenpiteet tehdään jo kuluvan vuoden aikana

Lu­mi­lyh­dyn si­sä­il­maan haetaan rat­kai­su­ja – en­sim­mäi­set toi­men­pi­teet tehdään jo kuluvan vuoden aikana

01.10.2023 11:32
Tilaajille
Vanhemmat ihmettelevät, miksei viidesluokkalaisten tulevista väistöistä tiedotettu enemmän ja aiemmin – "Kaikkea ei voi kuitata sanomalla, että lapset ovat sopeutuvaisia", erityislapsen äiti sanoo

Van­hem­mat ih­met­te­le­vät, miksei vii­des­luok­ka­lais­ten tu­le­vis­ta väis­töis­tä tie­do­tet­tu enemmän ja aiemmin – "­Kaik­kea ei voi kuitata sa­no­mal­la, että lapset ovat so­peu­tu­vai­sia", eri­tyis­lap­sen äiti sanoo

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Perustuksen paalutus nostaa Kirkkomännikön uudisrakennuksen hintaa – "En ole vielä menettänyt yöuniani", sanoo tekninen johtaja

Pe­rus­tuk­sen paa­lu­tus nostaa Kirk­ko­män­ni­kön uu­dis­ra­ken­nuk­sen hintaa – "En ole vielä me­net­tä­nyt yöu­nia­ni", sanoo tek­ni­nen johtaja

30.05.2023 13:54
Tilaajille
Kun Salonpään uusi koulu avasi viimein ovensa, vanhalta koululta jäätiin kaipaamaan lähinnä vain rimpuilutelineitä

Kun Sa­lon­pään uusi koulu avasi viimein ovensa, van­hal­ta kou­lul­ta jäätiin kai­paa­maan lähinnä vain rim­pui­lu­te­li­nei­tä

17.11.2021 14:00
Tilaajille
Näin asettuu palikka toisen päälle – Tupoksen moduulikoulu vesikaton alle saman päivän aikana

Näin asettuu palikka toisen päälle – Tu­pok­sen mo­duu­li­kou­lu ve­si­ka­ton alle saman päivän aikana

03.12.2020 08:40
Tilaajille
Korjattavaa löytyi, mutta paniikkiin ei ole syytä

Kor­jat­ta­vaa löytyi, mutta pa­niik­kiin ei ole syytä

18.08.2016 09:40