Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ryhmäharrastustoiminta
Kyselyn perusteella 7.-8 – luokkalaisten harrastustoiminta on yli puolella jäänyt tauolle: “Mielestäni etäharjoitukset eivät ole yhtä mukavia”

Kyselyn pe­rus­teel­la 7.-8 – luok­ka­lais­ten har­ras­tus­toi­min­ta on yli puo­lel­la jäänyt tauol­le: “Mie­les­tä­ni etä­har­joi­tuk­set eivät ole yhtä mu­ka­via”

05.02.2021 11:00
Urheilupaikkojen sulkeminen vaikutti nuorten treenimotivaatioon: "“Haluaisin kaikkien noudattavan ohjeita, jotta päästäisiin treenaamaan ja kehittymään omassa jutussa"

Ur­hei­lu­paik­ko­jen sul­ke­mi­nen vai­kut­ti nuorten tree­ni­mo­ti­vaa­tioon: "“­Ha­luai­sin kaik­kien nou­dat­ta­van oh­jei­ta, jotta pääs­täi­siin tree­naa­maan ja ke­hit­ty­mään omassa ju­tus­sa"

02.02.2021 11:30
Kempele avaa alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnot, jos alueellinen koordinaatioryhmä ei suosittele niiden keskeyttämistä

Kempele avaa alle 18-vuo­tiai­den ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­not, jos alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä ei suo­sit­te­le niiden kes­keyt­tä­mis­tä

26.01.2021 05:57