NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pyöräilybaana
Mitä mieltä olet baanasta? Kerro kantasi Lippitien ja Lumijoentien välisen tieosuuden parantamiseen

Mitä mieltä olet baa­nas­ta? Kerro kantasi Lip­pi­tien ja Lu­mi­joen­tien välisen tie­osuu­den pa­ran­ta­mi­seen

24.05.2023 15:00 2
Tilaajille
Linnakankaan ja Oulun Metsokankaan välinen pääpyöräreitti siirtyy tulevaisuuteen – Kempeleen valtuusto poisti hankkeelle varatun määrärahan, sillä kustannustaso on noussut reilusti suunnitellusta

Lin­na­kan­kaan ja Oulun Met­so­kan­kaan välinen pää­pyö­rä­reit­ti siirtyy tu­le­vai­suu­teen – Kem­pe­leen val­tuus­to poisti hank­keel­le varatun mää­rä­ra­han, sillä kus­tan­nus­ta­so on noussut rei­lus­ti suun­ni­tel­lus­ta

02.05.2022 17:56
Tilaajille
Kembaanan ensimmäisen vaiheen rakentaminen Oulusta kohti Kempelettä aina Kallisensuoralle saakka alkaa

Kem­baa­nan en­sim­mäi­sen vaiheen ra­ken­ta­mi­nen Oulusta kohti Kem­pe­let­tä aina Kal­li­sen­suo­ral­le saakka alkaa

20.04.2022 14:02
Oulun pyöräbaanaverkosto täydentyy lähivuosina, seuraava reitti suuntautuu Lentokentäntielle

Oulun pyö­rä­baa­na­ver­kos­to täy­den­tyy lä­hi­vuo­si­na, seu­raa­va reitti suun­tau­tuu Len­to­ken­tän­tiel­le

14.10.2021 16:01
Kempeleeseen yli puoli miljoonaa pyöräilyreittien rakentamiseen – Linnakankaan ja Metsokankaan sekä Baanan ja Kiekkotien välisille pyöräiyreiteille tukea Traficomilta

Kem­pe­lee­seen yli puoli mil­joo­naa pyö­räi­ly­reit­tien ra­ken­ta­mi­seen – Lin­na­kan­kaan ja Met­so­kan­kaan sekä Baanan ja Kiek­ko­tien vä­li­sil­le pyö­räiy­rei­teil­le tukea Tra­fi­co­mil­ta

22.01.2021 13:29
Tilaajille