Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Katso tallenne Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumista Kempeleestä: Onko suomalaisten kunto romahtamassa?

Katso tal­len­ne Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­foo­ru­mis­ta Kem­pe­lees­tä: Onko suo­ma­lais­ten kunto ro­mah­ta­mas­sa?

17.11.2023 15:05
Maakunnan hyvinvointiosaajat kokoontuvat Kempeleeseen marraskuun puolivälissä – myös yleisö pääsee mukaan iltatilaisuuteen

Maa­kun­nan hy­vin­voin­ti­osaa­jat ko­koon­tu­vat Kem­pe­lee­seen mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä – myös yleisö pääsee mukaan il­ta­ti­lai­suu­teen

04.11.2023 06:01
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan uudeksi maakuntajohtajaksi valittiin Muhoksen kunnanjohtaja Jussi Rämet

Poh­jois-Poh­jan­maan uudeksi maa­kun­ta­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­ja Jussi Rämet

13.03.2023 16:54
Pohjois-Pohjanmaan liitolta täystyrmäys valtion väyläohjelmalle – pohjoisen osuus tulevista rata- ja tieinvestoinneista on olematon

Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tol­ta täys­tyr­mäys valtion väy­lä­oh­jel­mal­le – poh­joi­sen osuus tu­le­vis­ta rata- ja tie­in­ves­toin­neis­ta on ole­ma­ton

18.02.2023 11:00
Tilaajille
Kolme valittiin haastattelujen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajakisan loppusuoralle – Hinno ja Kaiponen putosivat pelistä

Kolme va­lit­tiin haas­tat­te­lu­jen jälkeen Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja­ki­san lop­pu­suo­ral­le – Hinno ja Kai­po­nen pu­to­si­vat pelistä

24.01.2023 19:48
Hinno, Kaiponen, Kemell, Rajala ja Rämet kutsuttiin haastatteluihin – valtuusto valitsee uuden maakuntajohtajan maaliskuussa

Hinno, Kai­po­nen, Kemell, Rajala ja Rämet kut­sut­tiin haas­tat­te­lui­hin – ­val­tuus­to va­lit­see uuden maa­kun­ta­joh­ta­jan maa­lis­kuus­sa

16.01.2023 14:49
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajaksi oli yksitoista hakijaa, mukana muun muassa Muhoksen kunnanjohtaja Jussi Rämet – katso kaikki virkaa hakeneet

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­jak­si oli yk­si­tois­ta ha­ki­jaa, mukana muun muassa Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­ja Jussi Rämet – katso kaikki virkaa ha­ke­neet

13.01.2023 15:57
Maakuntajohtaja Pauli Harju jättää tehtävänsä keväällä 2023

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju jättää teh­tä­vän­sä ke­vääl­lä 2023

17.10.2022 14:16
Tilaajille
Tuulipuistoja etenkin merelle ja sisämaahan –   maakuntakaavan luonnos keskittäisi lisää tuulivoimaa Pohjois-Pohjanmaalle

Tuu­li­puis­to­ja etenkin merelle ja si­sä­maa­han – maa­kun­ta­kaa­van luonnos kes­kit­täi­si lisää tuu­li­voi­maa Poh­jois-Poh­jan­maal­le

06.09.2022 15:00
Tilaajille
Lakeudella niukasti potentiaalisia tuulipuistoalueita – TUULI-hankkeen selvitys ja kaavat ohjaavat tulevaisuudessa tuulivoimarakentamista

La­keu­del­la niu­kas­ti po­ten­tiaa­li­sia tuu­li­puis­to­aluei­ta – ­TUU­LI-hank­keen sel­vi­tys ja kaavat oh­jaa­vat tu­le­vai­suu­des­sa tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta

28.04.2022 12:00
Tilaajille
Kempeleläinen Olavi siivosi mappihyllyään ja löysi muutamia mielenkiintoisia pöytäkirjoja Oulun yliopistollisen sairaalan rakentamisajalta: "Nuorelle maisterille aika Maakuntaliitossa oli hyvä koulu"

Kem­pe­le­läi­nen Olavi siivosi map­pi­hyl­lyään ja löysi muu­ta­mia mie­len­kiin­toi­sia pöy­tä­kir­jo­ja Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan ra­ken­ta­mi­sa­jal­ta: "Nuo­rel­le mais­te­ril­le aika Maa­kun­ta­lii­tos­sa oli hyvä koulu"

06.04.2021 15:36
Tilaajille
Maakuntajohtaja Pauli Harju: Opettajien tarve romahtaa – Kuntien on varauduttava siihen ajoissa

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju: Opet­ta­jien tarve ro­mah­taa – Kuntien on va­rau­dut­ta­va siihen ajoissa

15.11.2020 09:00
Tilaajille