Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Oulunsalon seurakunta
Kuuntelen, ymmärrän, kunnioitan – Kirkkopäivien tavoitteena on käydä toisiaan kunnioittavaa, asiantuntevaa ja rakentavaa keskustelua
Kolumni

Kuun­te­len, ym­mär­rän, kun­nioi­tan – ­Kirk­ko­päi­vien ta­voit­tee­na on käydä toi­siaan kun­nioit­ta­vaa, asian­tun­te­vaa ja ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua

11.05.2022 06:00
Missä sun Porsche on? Onko sitä huollettu säännöllisesti? – Omaa kehoaan tulee huoltaa avain kuin autoaan, muistuttaa Hannele
Kolumni

Missä sun Porsche on? Onko sitä huol­let­tu sään­nöl­li­ses­ti? – Omaa kehoaan tulee huoltaa avain kuin au­toaan, muis­tut­taa Hannele

29.03.2022 13:48
Tilaajille
Nuorisotyönohjaajan virka pois, perhetoiminnan ohjaajan virka perustetaan – Oulunsalon seurakuntatalon remontti on aikataulutettu taloussuunnitelmassa vuosille 2023-2024

Nuo­ri­so­työn­oh­jaa­jan virka pois, per­he­toi­min­nan oh­jaa­jan virka pe­rus­te­taan – Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­ta­lon re­mont­ti on ai­ka­tau­lu­tet­tu ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa vuo­sil­le 2023-2024

08.12.2021 15:00
Tilaajille
Oulunsalon seurakuntapastori Nannen mielestä on hyvä, että tapakristitty käy kirkossa jouluna ja osaa rukoilla – "Tapoja ei kuitenkaan pidä ajatella vain paikalleen jämähtämisenä"
Kolumni

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Nannen mie­les­tä on hyvä, että ta­pa­kris­tit­ty käy kir­kos­sa jouluna ja osaa ru­koil­la – "­Ta­po­ja ei kui­ten­kaan pidä aja­tel­la vain pai­kal­leen jä­mäh­tä­mi­se­nä"

23.11.2021 16:21
Tilaajille
Oulunsalon seurakunta lahjoittaa Afrikkaan istutettavan puuntaimen jokaiselle lapselle kasteen yhteydessä: "Myös kirkon täytyy ottaa ilmastonmuutos huomioon omassa työssään"
Kolumni

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta lah­joit­taa Af­rik­kaan is­tu­tet­ta­van puun­tai­men jo­kai­sel­le lap­sel­le kasteen yh­tey­des­sä: "Myös kirkon täytyy ottaa il­mas­ton­muu­tos huo­mioon omassa työs­sään"

21.07.2021 04:21
Tilaajille
"Auton mittaristoonkin ilmestyy välillä kahvikupin merkki, kun olen ajanut liian pitkää pysähtymättä ja varmaan joku kamera on huomannut, että silmät näyttävät väsyneeltä" – Petri-kirkkoherra muistuttaa, että välillä tulee levätä
Kolumni

"Auton mit­ta­ris­toon­kin il­mes­tyy välillä kah­vi­ku­pin merkki, kun olen ajanut liian pitkää py­säh­ty­mät­tä ja varmaan joku kamera on huo­man­nut, että silmät näyt­tä­vät vä­sy­neel­tä" – Pet­ri-kirk­ko­her­ra muis­tut­taa, että välillä tulee levätä

09.06.2021 02:35
Tilaajille
Oulunsalon pappilasta tehty kauppa purkautuu neljä vuotta myöhemmin - Saastunut maaperä vaatii kunnostusta ja pappilan purku näyttää enemmän kuin todennäköiseltä

Ou­lun­sa­lon pap­pi­las­ta tehty kauppa pur­kau­tuu neljä vuotta myö­hem­min - Saas­tu­nut maaperä vaatii kun­nos­tus­ta ja pap­pi­lan purku näyttää enemmän kuin to­den­nä­köi­sel­tä

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Nuortentila Reppu häviää Oulunsalosta, mutta työ jatkuu toimitalolla: "Mitään pelejä tai soittimia emme saa tilaan mahtumaan"
Kolumni

Nuor­ten­ti­la Reppu häviää Ou­lun­sa­los­ta, mutta työ jatkuu toi­mi­ta­lol­la: "Mitään pelejä tai soit­ti­mia emme saa tilaan mah­tu­maan"

28.04.2021 05:44
Tilaajille
Suomen nuorin vaivaisukkokin osallistuu yhteisvastuukeräykseen – Riitta muistuttaa ikäihmisten taloudellisesta ahdingosta
Kolumni

Suomen nuorin vai­vais­uk­ko­kin osal­lis­tuu yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen – Riitta muis­tut­taa ikä­ih­mis­ten ta­lou­del­li­ses­ta ah­din­gos­ta

17.03.2021 11:56
Tilaajille
Anova käsi kerää yhteiseksi hyväksi – Oulunsalon ensimmäinen vaivaisukko valmistui kirkkoherran kotiverstaassa vajaassa viikossa

Anova käsi kerää yh­tei­sek­si hyväksi – Ou­lun­sa­lon en­sim­mäi­nen vai­vais­uk­ko val­mis­tui kirk­ko­her­ran ko­ti­vers­taas­sa va­jaas­sa vii­kos­sa

28.02.2021 09:11
Tilaajille
Usko on rakkauden lahja Luojalta, muistuttaa Oulunsalon vs. seurakuntapastori Ulla
Kolumni

Usko on rak­kau­den lahja Luo­jal­ta, muis­tut­taa Ou­lun­sa­lon vs. seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Ulla

03.02.2021 06:00
Tilaajille