Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulun seutu
Hailuotoon kaavaillaan nykytaiteen museota, jossa ei välttämättä olisi edes seiniä, vaan taide levittäytyisi yllättäviin tiloihin – "Koko saari voisi olla museo"

Hai­luo­toon kaa­vail­laan ny­ky­tai­teen mu­seo­ta, jossa ei vält­tä­mät­tä olisi edes seiniä, vaan taide le­vit­täy­tyi­si yl­lät­tä­viin ti­loi­hin – "Koko saari voisi olla museo"

17.04.2023 11:00
Tilaajille
Kevättalven nätit päivät jatkuvat lakeudella, keskiviikkona voi tulla lisää lunta

Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat la­keu­del­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

27.03.2023 09:00
Tilaajille
Kunnanjohtajat hoputtavat: lähijunakokeilu voisi alkaa Oulun seudulla Tampereen mallin mukaan

Kun­nan­joh­ta­jat ho­put­ta­vat: lä­hi­ju­na­ko­kei­lu voisi alkaa Oulun seu­dul­la Tam­pe­reen mallin mukaan

16.02.2023 13:34
Tilaajille
Oulun seutu selvä pyöräily-ykkönen Suomessa: Seudulla lähes joka viides matka kuljetaan pyörällä

Oulun seutu selvä pyö­räi­ly-yk­kö­nen Suo­mes­sa: Seu­dul­la lähes joka viides matka kul­je­taan pyö­räl­lä

10.02.2023 13:00
Tilaajille
Viikko alkaa lakeudella poutasäässä, mutta sää muuttuu loppuviikosta sateiseksi – ensilumesta ei ole vielä tietoakaan

Viikko alkaa la­keu­del­la pou­ta­sääs­sä, mutta sää muuttuu lop­pu­vii­kos­ta sa­tei­sek­si – en­si­lu­mes­ta ei ole vielä tie­toa­kaan

04.10.2022 09:00
Tilaajille
Oulun seudulla etsitään agentteja kehittämään pyöräilyreittien talvikunnossapitoa – muuttuviin keliolosuhteisiin halutaan reagoida nopeammin

Oulun seu­dul­la et­si­tään agent­te­ja ke­hit­tä­mään pyö­räi­ly­reit­tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa – ­muut­tu­viin ke­li­olo­suh­tei­siin ha­lu­taan rea­goi­da no­peam­min

29.09.2022 11:38
Oulun seudulla toimiva Saagatalot Oy lopettaa pientaloliiketoimintansa, yhtiön taloudellinen tilanne on ollut vaikea – asiakkaiden kanssa on käynnissä neuvotteluja keskeneräisten projektien osalta

Oulun seu­dul­la toimiva Saa­ga­ta­lot Oy lo­pet­taa pien­ta­lo­lii­ke­toi­min­tan­sa, yhtiön ta­lou­del­li­nen tilanne on ollut vaikea – asiak­kai­den kanssa on käyn­nis­sä neu­vot­te­lu­ja kes­ken­eräis­ten pro­jek­tien osalta

06.07.2022 16:36
Tilaajille
Täysperävaunurekka paloi Nelostiellä Tyrnävän kohdalla – palo haittasi liikennettä 11 tunnin ajan

Täys­pe­rä­vau­nu­rek­ka paloi Ne­los­tiel­lä Tyr­nä­vän koh­dal­la – palo hait­ta­si lii­ken­net­tä 11 tunnin ajan

30.06.2022 08:55
Postinjakajat eivät ole yltäneet jakamaan postia kunnolla uusista autoista Oulun seudulla – Posti pyytää asukkaita korottamaan postilaatikkoja usealla eri alueella

Pos­tin­ja­ka­jat eivät ole yl­tä­neet ja­ka­maan postia kun­nol­la uusista au­tois­ta Oulun seu­dul­la – Posti pyytää asuk­kai­ta ko­rot­ta­maan pos­ti­laa­tik­ko­ja usealla eri alueel­la

19.05.2022 09:36
Tilaajille