Mainos: Syksyn supertarjouksena Rantalakeus Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Talvipyöräily
Oulun seudulla etsitään agentteja kehittämään pyöräilyreittien talvikunnossapitoa – muuttuviin keliolosuhteisiin halutaan reagoida nopeammin

Oulun seu­dul­la et­si­tään agent­te­ja ke­hit­tä­mään pyö­räi­ly­reit­tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa – ­muut­tu­viin ke­li­olo­suh­tei­siin ha­lu­taan rea­goi­da no­peam­min

29.09.2022 11:38
Lue nämä Patrikin vinkit talvipyöräilyyn, niin mankelin veivaaminen onnistuu pakkasellakin –"Toivoisin, että laissakin määrättyä valojen käyttöä valvottaisiin nyt aktiivisesti, jotta ihmiset ottaisivat asian tosissaan"

Lue nämä Pat­ri­kin vinkit tal­vi­pyö­räi­lyyn, niin man­ke­lin vei­vaa­mi­nen on­nis­tuu pak­ka­sel­la­kin –"­Toi­voi­sin, että lais­sa­kin mää­rät­tyä valojen käyttöä val­vot­tai­siin nyt ak­tii­vi­ses­ti, jotta ihmiset ot­tai­si­vat asian to­sis­saan"

27.11.2020 12:00
Tilaajille