Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Nuoret
5092 kerhokäyntiäja 244 työllistettyä: "Mahtavilla yhteistyö- ja avustuskuvioilla pystymme takaamaan monipuolisen kerhotoiminnan ja nuorten työllistymisen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

5092 ker­ho­käyn­tiä­ja 244 työl­lis­tet­tyä: "Mah­ta­vil­la yh­teis­työ- ja avus­tus­ku­vioil­la pys­tym­me ta­kaa­maan mo­ni­puo­li­sen ker­ho­toi­min­nan ja nuorten työl­lis­ty­mi­sen"

11.11.2021 15:31
Tilaajille
Katso Kiusaamista vastaan -videokilpailun palkintojenjako Zeppelinistä – videoita lähetettiin kilpailuun liki viisikymmentä

Katso Kiu­saa­mis­ta vastaan -vi­deo­kil­pai­lun pal­kin­to­jen­ja­ko Zep­pe­li­nis­tä – vi­deoi­ta lä­he­tet­tiin kil­pai­luun liki vii­si­kym­men­tä

18.06.2021 11:09
Sami, Aleksi, Tuukka ja Albert neuvottelevat itse työnantajan kanssa diilin kohdalleen – Limingan uusi kesätyömalli tarjoaa nuorelle helpon tavan työllistyä ja kotitalouksille kätevän vaihtoehdon tarjota työtä

Sami, Aleksi, Tuukka ja Albert neu­vot­te­le­vat itse työn­an­ta­jan kanssa diilin koh­dal­leen – Li­min­gan uusi ke­sä­työ­mal­li tarjoaa nuo­rel­le helpon tavan työl­lis­tyä ja ko­ti­ta­louk­sil­le kätevän vaih­to­eh­don tarjota työtä

06.05.2021 15:00
Tilaajille
Limingan lukiossa vietettiin ilmastoviikkoa – "Haluamme myös saada nuoret pohtimaan ilmastonmuutosta muustakin kuin luonnontieteellisestä näkökulmasta"

Li­min­gan lu­kios­sa vie­tet­tiin il­mas­to­viik­koa – "Ha­luam­me myös saada nuoret poh­ti­maan il­mas­ton­muu­tos­ta muus­ta­kin kuin luon­non­tie­teel­li­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta"

04.05.2021 12:58
Muutama sana kiitollisuudesta: " Nauttikaamme ja arvostakaamme tämän erikoisen elämän jokaista hetkeä!"
Kolumni

Muutama sana kii­tol­li­suu­des­ta: " Naut­ti­kaam­me ja ar­vos­ta­kaam­me tämän eri­koi­sen elämän jo­kais­ta het­keä!"

28.04.2021 04:02
Tilaajille
Neljä lakeuden nuorta kertoo miksi haluavat mukaan kunnalliseen päätöksentekoon: "Jokaisella valtuutetulla on tasa-arvoiset ja yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa asioihin"

Neljä la­keu­den nuorta kertoo miksi ha­lua­vat mukaan kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon: "Jo­kai­sel­la val­tuu­te­tul­la on ta­sa-ar­voi­set ja yh­tä­läi­set mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa asioi­hin"

19.03.2021 15:04
Tilaajille
15-vuotias kempeleläinen Okko päätyi syksyllä kuntosalille ja jäi koukkuun –saliharjoittelu sopii myös nuorille, muistuttavat alan ammattilaiset

15-vuo­tias kem­pe­le­läi­nen Okko päätyi syk­syl­lä kun­to­sa­lil­le ja jäi kouk­kuun –sa­li­har­joit­te­lu sopii myös nuo­ril­le, muis­tut­ta­vat alan am­mat­ti­lai­set

26.01.2021 14:46
Tilaajille