Maahanmuuttajat
Zeppelinissä on tarjolla tiistaisin monikielistä neuvontaa: "Pienten kuntien ei ole resurssien puolesta kannattavaa järjestää neuvontaa, mutta meillä on toimiva konsepti, jota haluamme pilotoida Kempeleessä"

Zep­pe­li­nis­sä on tar­jol­la tiis­tai­sin mo­ni­kie­lis­tä neu­von­taa: "Pien­ten kuntien ei ole re­surs­sien puo­les­ta kan­nat­ta­vaa jär­jes­tää neu­von­taa, mutta meillä on toimiva kon­sep­ti, jota ha­luam­me pi­lo­toi­da Kem­pe­lees­sä"

01.06.2022 12:00
Tilaajille
Christane Kleblin vahva luontosuhde syntyi jo lapsuudesssa vuoristoluostarin liepeillä – nyt lakeusoppaana työskentelevä nainen löytää luonnon voimaa muun muassa Rantakylästä

Chris­ta­ne Kleblin vahva luon­to­suh­de syntyi jo lap­suu­dess­sa vuo­ris­to­luos­ta­rin lie­peil­lä – nyt la­keus­op­paa­na työs­ken­te­le­vä nainen löytää luonnon voimaa muun muassa Ran­ta­ky­läs­tä

11.09.2021 14:00
Tilaajille
Kempeleläiset ovat löytäneet Minnin herkut – uusi kauppapaikka löytyi tuoreen S-marketin pihalta

Kem­pe­le­läi­set ovat löy­tä­neet Minnin herkut – uusi kaup­pa­paik­ka löytyi tuoreen S-mar­ke­tin pihalta

24.07.2021 19:00
Tilaajille